Rubricae Generales Breviarii Monastici juxta Additiones et Variationes in Rubricis breviarii ad Normam Bullae Divino Afflatu Ritui monastico accomodatae.

I De Officio Duplici
II De Officio Semiduplici
III De Officio Simplici
IV De Dominicis
V De Feriis
VI De Vigiliis
VII The Octavis
VIII De Officio S. Mariae in Sabbato
IX De Memoriis
X De Festorum prsestantia
XI De Festorum Occurrentia accidentali eorumque tanslatione
XII The Festorum Occurrentia perpetua eorumque repositions
XIII De Occurrentia Officii
XIV De Commemorationibus
XV De ordinando Officio ex paraedictis Rubricis
XVI De Matutino
XVII De Laudibus
XVIII De Prima
XIX De Horis Tertia, Sexta et Nona
XX De Vesperis
XXI De Completorio
XXII De De Invitatorio
XXIII De Hymnis
XXIV De Antiphonis
XXV De Psalmis
XXVI De canticis
XXVII De versibus
XXVIII De Absolutionibus et Benedictionibus ante Lectiones
XXIX De Lectionibus
XXX De Responsoriis prolixibus
XXXI De Responsoriis brevibus
XXXII De Capitulis
XXXIII De Oratione
XXXIV De Hymno Te Deum et Te decet laus
XXXV De Oratione Dominica et Salutatione Angelis
XXXVI De symbolo Apostolorum et Symbolo Sancti Athanasii
XXXVII De Precibus et Genuflexione
XXXVIII The suffragio omnium Sanctorum
XXXIX De Antiphonis Beatae Mariae in fine Officii
XL De Officio parvo Beatae Mariae et aliis
XLI De Festis Dedicationis aliis: que particularibus Ecclesiis propriis
XLII The Hymno Gloria in excelsis, in Missa

Officium quotidie fit aut Duplex aut Semiduplex aut Simplex.

Top

I De Officio Duplici

1 Officium fit Duplex in diebus a Feria V in Coena Domini usque ad Feriam III Paschae inclusive, in Dominica in Albis, in Ascensione Domini, in Dominica Pentecostes et duobus diebus sequentibus : in Festo Trinitatis, Corporis Christi, Cordis Jesu, Dedicationis propriae Ecclesiie et Ecclesiae Cathedralis : in Festis, quibus in Kalendario apponitur haec vox, Duplex : in die Octava Festi I classis habentis Octavam : in Festo Titularis Congregationis et unius vel plurium Patronorum principalium Oppidi vel Civitatis, Dicecesisj Provmciae et Nationis, et Titularis Ecclesias proprlte et Ecclesise Cathedralis: et in Festis Sanctorum, qui apud quasdam Ecclesias vel Congregationes cum approbatione Sedis Apostolicas consue verunt solemniter celebrari. Praeterea Officium fit Duplex pro Defunctis in Commemoraiione Omnium Fidelium Defunctorum et Omnium Defunctorum^Ordinis, et in die obitus seu depositionis Defuncti, ut in eotlem Officto dicitur circa finem Breviarii.

2 Festum Duplex celebratur aut de eodem fit Commemoratio eo die, quo cadit, nisi illud contingat transferri aut penilus omitti, ut dicetur in Rubrica de Translatione vel Repositione Festorum.

3 Habet I et II Vesperas integras, nisi cum alio simili concurrat, ut dicetur in Rubrica de Concurrentia Officli, et totum Officium fit de Duplici, inclpiendo a I Vesperis, usque ad Completorium sequentis diel : nisi aliter in propriis locis assignetur. Officium autem Defunctorum habet tantum I Vesperas, Matutinum et Laudes, ut circa finem Breviarii ponitur(i).

4 In utrisque Vesperis, Matutino et Laudibus tantum, non autem in aliis Horis, duplicantur Antiphonae, id est, integite dicuntur in principio et in fine Psalmorum et Canticorum. Pnmam, neque etiam in Versibus Responsoriorum. Extra Tempus Paschale, quamvis in aliquibus Festis Versibus Horarum addatur Alleluia, non ideo tamen additur ad Primam et Completorium.

5 Ad Matutinum Officii Duplicis, exceptis Festis Duplicibus minoribus, dicuntur tres Nocturni : primi duo singuli cum sex Psalmis, tertius cum tribus Canticis. Post smgulos Nocturnes dicuntur quatuor Lectiones cum totidem Responsoriis. In Festo Duplici minore dicuntur duo tantum Nocturni, et post I Nocturnum in hieme dicuntur tres Lectiones cum totidem Responsoriis, in asstate vero una tantum Lectio cum suo Responsorio.

6 Preces ad Primam et Completorium, et Suffragium de omnibus Sanctis ad Vesperas et Laudes non : dicuntur in Officio Duplici, ut etiam in propriis eorum Rubricis dicetur. _

7 Quomodo sit ordinandum Officium Duplex tam duodecim quam trium Lectionum in Vesperis, Matulino et ceteris Horis, similiter et de Antiphonis, Responsoriis, Versibus, Capitulis et aliis in eo dicendis, habentur inferius de singulis propri£e Rubricae.

Top

II De Officio Semiduplici

1 Officium fit Semiduplex diebus Dominicis (excepta Dominica in Albis, in qua fit Duplex) : et diebus infra Octavas.

2 Quomodo sit ordinandum Officium Semiduplex tarn in Dominicis quam infra Octavas, item et de Antiphonis, Versibus, Responsoriis et hujusmodi aliis, et quando in Semiduplici dicantur Preces ad Primam et Completorium, et Suffragium de omnibus Sanctis ad Vesperas et Laudes, habentur inferius de singulis propriae Rubrical.

Top

III De Officio Simplici

1 Omcium fit Simplex in diebus ferialibus, quando pccurrit fieri de Feria, sive tres sive una tantum egatur Lectio : item in die Octava Festi II classis habentis Octavam : item quando fit de S. Maria in Sabbato, ut in ejus Rubrica dicetur.

2 Quomodo sit ordinandum Officium Simplex ad Vesperas, Matutinum et alias Horas, item et de Antipbonis, Versibus, Responsoriis et aliis, ac quando Preces et Suffragium de omnibus Sanctis dicenda sint, habentur inferius de singulis proprite Rubricas.

Top

IV De Dominicis

1 De Dominica semper fit Officium in Dominicis majoribus I classis, quocumque Festo Duplici adveniente : quia tune Festum transfertur aut de eo fit Commemoratio, (ut in Rubrica de Translatione Festorum dicetur) ; Dominicae vero II classis cedunt tantummodo Festis Duplicibus 1 classis, quo in casu de Dominica fit Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cum XII Lectione ad Matutinum. In aliis Dominicis per annum fit de Dominica, quando in eis non occurrit Festum Duplex I vel II classis, aut quodyis Festum XII Lectionum Domini, non autem eorum dies Octava. quia tune fit de pra^dicto Duplici cum Commemoratione Dominicas in utrisque Vesperis et I,audibus et ad Matutinum legitur XII Lectio de Homilia Dominican cum Responsorio suo, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. Excipiuntur tamen Dominicee infra Octavas quaslibet privllegiatas, in quibus Officium fieri nequit de Festis, quae infra ipsas Octavas prohibentur. Si vero eodem die occurrat Duplex (quod non sit Domini), sive majus sive minus, vel dies Octava sive Duplex majus sive Simplex, de eis fit Commernoratio, ut pariter dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

2 De Dominica infra Octavas Nativitatis et Epiphaniae occurrente fit Officium, ut in propriis locis ponitur. In Dominicis vero infra Octavas Ascensionis, Corporis Christi el Cordis Jesu fit, sicut in die Festi, (praeterquam quod non duplicantur Antiphona,) ut in Proprio de Tern[ pore, cum Commemoratione Octavae, i et sine Precibus et Suffragio SancI torum. In Dominicis vero, quae occurrunt infra alias Octavas, aut in i ipsa die Octava, tptum Officium fit '. de Dominica, ut in Psalterio et in ! Proprio de Tempore, cum Commemoratione Octava?, omissis etiam j dictis Precibus et Suffragio ut supra. j De Dominica vero occurrente in die i Octava Epiphaniae nihil fit, quia ; ejus Officium ponitur in Sabbato | praecedenti; item in Dominica occurrente a die i ad 6 Januaril vel i impedita die 7 a superveniente Dominica infra Octavam Epiphanise I nihil fit de Dominica, cujus Officium fit in Vigilia Epiphanise. :

3 Positum est autem Officium 6 Dominicarum post Epiphaniam et 24 post Pentecosten, ut compleatur ; numerus 30 Dominicarum, quae esse 1 possunt ab Epipbania usque ad Septuagesimam, et a Pentecoste usque ad Adventum ; ne ulla ex his i Dominicis vacet, quin saltern de ea j fiat Commernoratio. Nam quae aliquando supersunt post Epiphaniam i ante Septuagesimam, ponuntur post : XXII1 a Pentecoste, hoc ordme :

4 Si Dominicas post Pentecostem fuerint 25, Dominica XXIV post ; Pentecosten erit, quae est VI post ! Epiphaniam. Si fuerint 26, Dominica XXIV erit qua: est V, et XXV quae est VI. Si fuerint 27, Dominica XXIV erit quae est IV, et XXV 1 quae est V, et XXVI erit VI. Si I fuerint 28, Dominica XXIV erit j III. et XXV erit IV, et XXVI erit j V, et XXVII erit VI, et ultimo ! loco semper ponitur, quae in ordine I est XXIV post Pentecosten, etiam ' si post Pentecosten aliquando non sint nisi 23 Dominicas. Tune enim ! XXIV ponitur loco XXIII, et Officium XXIII ponitur in prgecedenti ! Sabbato, quod non sit impeditum i Festo Duplici I vel II classis vel quovis Festo duodecim Lectionum Domini, et in eo legantur tres Lectiones de Homilia Dominicae, omissis Lectionibus Scripturee illius Sabbati ; et in Vesperis Feriae VI et in II Nocturno dicatur Oratio de Dominica XXIII ; similiter et in Laudibus dicatur Antiphona ad Benedictus et Oratio ejusdem Dormnicse, prout in Breviario disponitur. Quod si in Sabbato occurrat Festum Duplex I vel II classis vel quodvis Festum duodecim Lectionum Domini, tune in Festo occurrente legalur XII Lectio de Homilia Dominican XXIII cum Responsorio suo, et de ea fit Commemoratio in I Vesperis cum Antiphona de Feria VI ut in Psalterio, in Laudibus yero cum Antiphona propria et Oratione ejusdem DominicEe.

5 Cum vero interdum contingat, ut Dominica II vel III vel IV vel_V vel VI post Epiphaniam supersit, nee possit poni etiam post XXIII a Pentecoste, tune de ea fit Officium in Sabbato ante Dominicam Septuagesimae, ut dictum est supra, numero precedent!. ;

6 Cum autem in Proprio de Termpore dicitur aliqua Dominica esse j prima mensis, hi qua primo ponitur j Initium libri de Scriptura cum sua historia, id est, cum Responspriis, j animadvettendum est, earn dici primam Dominicam mensis, qua venit ! in Kalendis illius mensis, vel est . proximior Kalendis, hoc modo : Si : Kalendse venerint in 11 et III et IV Feria, Dominica prima erit, quae ! prsecedit Kalendas, licet veniat in pnecedenti mense : si autem Kalendas venerint in V etVI Feria et in Sabbato, prima Dominica erit, quae j sequitur post ipsas Kalendas. Dominica autem prima Adventus non : sumitur ea, quae est proximior Kalendis Decembris, sed Festo S. Andrese, vel quas venerit in ipso Festo. j

7 Ofificium Dominicse fit Semiduplex, et incipit a 1 Vesperis In Sabbato : et habet totum Officium integrum usque ad Completorium Dominicas inclusive, nisi cum aliquo jconcurrat, ut dicetur in Rubrica de Concurrentia. \

8 Ad Matutinum dicuntur tres ! Nocturni cum Psalmis et Canticis, ut in Psalterio vel Proprio, et duodeclm Lectiones leguntur, ut in Proprio de Tempore. Officium vero Dominica; infra Octavam Nativitatis, repositum infra Hebdomadam j uxta particularem Rubricam, et Dominicse occurrentis in die Octava Epiphaniaa, vel impeditae ante Septuagesimam vel post Pentecosten, fit cum duobus tan turn Nocturnis et tribus Lectionibus, ut suis locis disponitur.

9 Quomodo autem sit ordinandum ejus Officium, insuper et de Lectionibus, Responsoriis et aliis, et quomodo Initia librorum Scripturae cum sua historia sint ponenda, habentur de singulis inferius propriee Rubricse.

Top

V De Feriis

1 Officium feriale, hoc est, Simplex de Tempore occurrenti, prout in Psalterio et Proprio de Tempore babetur, fit semper in Ferns Quadragesimae, Quatuor Temporum et in Feria 11 Rogationum, quando nou occurrit Festum Duplex I aut II classis : quia tune fit de Festo cum Commemoratione Ferine, ut dicetnr in Rubrica de Commemorationibus. De Feriis vero Adventus et Temporis a Septuagesima ad Feriam IV Cinerum, et Vigiliaruin communium fit semper Officium, quando infra Hebdomadam non occurrit quodcumque Festum Dulex vel de Octava ; quia tune de ujusmodi Feriis fit Commemoraio, ut pariter dicetur in Rubrica de Commemorationibus. Si vero in eis occurrat dies Octava Simplex, de ea fit tantum Coinmemoratio. Item per annum fit Officium de Feria illis diebus, quibus infra Hebdomadam in Kalendario non ponitur aliquod Festum Duplex, et non occurrit aliqua Octava etiam Simplex vel Officium S. Mariae in Sabbato, vel aliquod Festum solemne aut consuetum in aliqua Ecclesia celebrari, quamvis in Kalendario Breviarii non sit descriptum.

2 Officium Feriae in Adventu, post Septuagesimam, in Quadragesima, Quatuor Temporibus, Vigiliis et prima die Rogationum incipit a Matutino : in aliis vero Feriis per annum, indefitde Feria, ubidesinit Officium praecedentis diei, ita ut, si precedenti die fuerit Duplex, Officium Feriae incipiat sequent! die a Matutino : si precedent! die fuerit Officium Simplex, de Feria fiat a Vesperis illius prsecedentis diei inclusive. Similiter et quando in Feria IV et VI Quatuor Teniporum Septembris vel Adventus, et in Feria IV Cinerum occurrit aliquod Festum Duplex majus vel minus, vel dies Octava, de quibus fieri debet Commemo ratio, tune prsecedenti die (nisi fuerit Festum Duplex vel de Octava) in Vesperis fit de Feria ut in Psalterio, (in Adventu ut in Proprio de Tempore), cum Oratione Domimcse pra> cedentis et cum Commemoratione Festi vel Octava in sequent! Feria occurrentis, ut dicetur infra in Rubrica de Concurrentia. Idem servatur, quando in Sabbato Quatuor Temporum. infra aliquam Octavam communem vel occurrente Festo Duplici, ut supra, Officium faciendum sit de ipso Sabbato, ita ut tune in preecedenti Feria VI Vesperae, si non occurrat Duplex I vel II classis, dicantur de Feria per annum, ut supra dictum est, cum Commemoratione Octava vel Festi Duplicis occurrentis. Terminatar autem Officium de Feria, subsequente Duplici, ad Nonam : subsequente vero Simplici, de quo fieri debeat Officium, ad Capitulum Vesperarum, quia inde fit de Officio Simplici absque ulla deinceps Commemoratione Ferise.

3 Ad Matutinum dicuntur duo Nocturni cum suis Psalrms, secundum ordinem Feriarum in Psalterio, et tfi'bus Lectionibus vel una ut in Psalterio et in Proprio de Ternpore.

4 Excipiuntur ab hoc ordinario Officii Ferialis tres Feriae majores Hebdomadae sanctae, et Feriae II et III Octavarum Paschas et Pentecostes, in quibus fit Officium, ut in propriis locis ponitur.

5 Quomodo ordinandum sit Officium de Feria ad Matutinum et alias Horas, item de Lectionibus et Responsoriis, et quando dicendae sint Preces, ac de aliis, quae ad Officium Ferise pertinent, habentur inferius de singulis propriae Rubricas.

Top

VI De Vigiliis

1 De Vigilia fit OMficium in omnibus Vigiliis per annum quae jejunantur, ubi in Kalendario adnotatur isec vox \ igih'a : nisi in die VigiliEe )ccurrat Festum Duplex vel Octava: unc enim in Officio duodecini Lecionum legitur XII Lectio, in die nfra Octavam III Lectio de Homiia Vigiliae cum Responsorio suo, illo icilicet, quod in OflScio Dominicas jraecedentis primum est omnium, lisi aliud in propriis locis notetur, it infra de Responsoriis prolixis mmero 7 adnotatur, in Festo vero Duplici trium Lectionum, I et II lectio legitur de Homilia Vigiliae :um Responsoriis de Feria occurenti, in aestate de Dominica praecelenti, ut dicetur in Rubrica de Reiponsoriis ; et fit Commemoratio de :a ad Laudes tantum, cum Antiphonas Benedictus et Versu Ferias )ccurrentis de Psalterio, et Oratione Vigiliae r prasterquam in illis [i'estis majoribus, quae inferius exciuiuntur.

2 Si Vigilia occurrat in Dominica, le ea fit Officium in Sabbato, quod ion sit impeditum Officio Duplici /el die infra Octavam : quia tune le Vigilia fit tantum Commemoratio, ut dictum est. Excipitur ab hac regula Vigilia Nativitatis et Epiphanae Domini : quae si venermt in Dominica, fit de illis, ut in propriis Rubricis dicitur. Si autem in Vigilia sccurrat Festum solemne aUcujus oci, vel ex solemnioribus infra annum, qua^ inferius in Rubrica de ^ommemorationibus numerantur Veluti si in Vigilia S. Joannis Banptista venerit Festum Corporis Christi), nihil tune prorsus, nee Commemoratio fit de Vigilia, excepta Vigilia Epiphaniee. Idem servetur, ^uando aliqua Vigilia venerit in Adventu, post Septuagesimam, in Quadragesima et Quatuor Temporibus, nulla enim in his Feriis de Vigilia fit Commemoratio.

3 Officium Vigiliae incipit ad Matutinum, sicut dictum est in superior! Rubrica de Feriis ; terminatur autem ad Nonam, quia Vesperse iimt de sequenti Festo.

4 Officium Vigiliae totum fit de Feria occurrenti, ut in Psalterio : et tres Lectiones leguntur de Homilia in Evangelium Vigiliae, ut in propriis locis assignatur, cum tribus Responsoriis de Feria occurrenti, atque in aestate de precedent! Dominicae, ordine in Rubrica de Responsoriis descripto. Capitulum et Versus II Nocturni sumuntur de Feria, Oratio de Vigilia. Et dicitur Suffragium de Sanctis, de quo et de aliis circa ordinandum ejus Officium habentur inferius propriee Rubricas.

5 Excipitur ab hoc ordinarip Vigiliarum quae jejunantur, Vigilia Pentecostes, quae celebratur ut ibi; et Vigilia Nativitatis Domini, quae duobus Nocturnis Feriae excep^is, in Laudibus et Horis habet reliquum Officium Duplex. In Vigiliis vero Epiphaniee et Ascensionis, quae non jejunantur, fit Officium, ut in propriis locis notatur.

Top

VII The Octavis

1 De Octava fit Officium vel saltem Commemoratio (quando aliquo Festo vet Dominica impeditur) per octo dies continuos in Octavis Festorum I classis. Octavae vero Festorum II classis, qufe sunt Octavee Sitnplices, .celebrantur tantum in ipsa die Octava ritu Simplici, nisi a nobiliore Officio impediantur ; nihtl autein fit de eis infra Octavam. Fit de Oc'tava

2 in Paschae Resurrectionis, in Ascensione Domini, in Pentecoste,' In Festo Corporis Christi atque Sacratissimi Cordis Jesu, in Festis I classis, quibus in Kalendario apponitur Octava. Item in Festo Dedicationis et Titularis propriae Ecclesiae et Titularis seu Patroni Congregationis, et in Festis Sanctorum, quge apud quasdam Ecclesias et Congregationes consueverunt solemniter'cum Octavis celebrari, nisi ilia Festa venerint in Quadragesima, quo tenjpore omittitur Officium cujuscuraque Octavae. Quod si aliquod Festum, quod celebrari solet cum Octava, paulo ante Quadragesimam venerit, et jam per aliquot dies factum sit Officium de ejus Octava, adveniente Quadragesima, nihil amplius fit de ea, nee Commemoratio. Et idem servetur de Octavis nondum absolutis, quando supervenit Vigilia Pentecostes et dies 17 Decembris. Octava vero Festi habentis Octavam, quod occurrit post diem 17 Decembris, cessat usque ad Vigiliam Nativitatis Domini inclusive. aies nreviaru xxxv tecostes Officium Octavas terminatur in Sabbato sequent! ad Nonam.

3 Infra Octavas Paschas et Pentecostes non fit de Festo aliquo, sed transfertur post Octavam, si transferri valeat, secus de eo fit Commemoratio, ut dicetur in Rubrica de Translatione Festorum. Infra Octavas Epiphaniffi et Corporis Christi fit tantum de DuoHcibus I classis, cum Commemoratione Octavee, non tainen in die Octava, nisi de Festo Duplici I classis primario universaljs Ecclesise in die Octava Corporis Christi occurrente. Infra Octavas Nativitatis, Ascensionis atque Sacratissimi Cordis Jesu fit de Festis Duplicibus tam tnum quam duodecim Lectionum, cum Commemoratione Octavae ; in die Octava Ascensionis et Sacratissimi Cordis Jesu fit de occurrente Festo I vel IT classis, cum Commemoratione Octavas. Infra alias Octavas, quae vocantur communes, fit de Festis Duplicibus occurrentibus, ac etiam translatis seu repositis, de quibus dicetur infra in Rubrica de Translatione et Repositione Festorunij cum Commemoratione Octavas : nisi ilia Festa sint de solemnioribus, enumeratis in Rubrica de Commemorationibus, in quibus nulla fit Commemoratio de Octava communi. De die Octava simplici infra quascumque Octavas occurrenti fit tantum Commemoratio, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. De Dominicis infra Octavas occurrentibus fit Officium, ut dictum est supra in Rubrica de Dominicis. Si duae Octavas simul occurrant (ut Octava sancti Joannis Baptistae et Octava Corporis Christi, vel Octava Patroni vel Titularis Ecclesiae cum alia Octava), quando non erunt celebranda Fesia Duplicia, vel dies Dominicus, fiet Officium de digniori, cum Commemoratione alterius. De die autem Octava cujuscumque Festi I classis fit totum Officium Duplex majus, cum Commemoratione _cUei infra aliam Octavam, exceptis diebus infra Octavas Epiphaniae et Corporis Christi, quae cedunt tantum Festis I classis, ut dictum est supra. De Festis occurrentibus in die Octava servetur, quod dtcitur in Rubrica de Translatione Festorum.

4 Officium de die infra Octavam • fit cum duobus Nocturnis et tribus ] Lectionibus, ac totidem Response , riis de Festo, ordine, qui infra in i Rubrica de Responsoriis notatur, j exceptis Feria II et III Octavarum Paschae et Pentecostes, in quibus fit cum tribus Nocturnis more aliarum | Solemnitatum, ut suis locis ponitur. i Invitatorium et Hymnus dicuntur, I sicut in die Festi. Ad Psalmos feria j les dicuntur Antiphonae, ut in Festo, ! sed singulas pro singulis Noctur i nis, incipiendo a prima Antiphona I Nocturni, ita ut II die infra Octa : vam in I Nocturno dicatur prima [ Antiphona, in II Nocturno secunda Antiphona, et sic deinceps singulis diebus, per ordinem sine interruptlone etiam Festi occurrentis, exceptis diebus infra Octavas Paschae et Pentecostes. Versiculus primi Nocturni et Responsoria sumantur de illo Nocturno Festi, cujus est Absolutio. Lectiones infra Octavas privilegiatas Domini, exceptis Feria II et III Paschas et Pentecostes, tres leguntur de Homilia in Evangelium ipsius diei, quae singulis suis diebus propriae habentur. Infra Octavam vero Dedicationis proprias Ecclesias et infra alias Octavas dicuntur de Sermqne vel Tractatu aliquo, ut in propriis etiam locis ppsitce sunt ; quas generatim in omnibus Octavis observantur. Quodsi in aliquibus Ecclesiis infra Octavam Patroni, vel Titularis Ecclesia?, aut alterius Festi, quod apud illas Ecclesias consuevit cum Octava celebrari, non habentur propria: et approbatae Lectiones, infra Octavam repetantur Lectiones 11 Nocturni, positas in Communi Sanctorum, si de Sanctis fiat Octava : alioquin Lectiones diei Festi.

5 In II Nocturno post Antiphonam et Psalmos dicitur Capitulum et Versus, ut suis locis ponuntur : si vero propria non habentur, sumuntur, ut in die ad Sextam, praaterquam III et VI Feria, in quibus dicitur Versus III Nocturni. Laudes et Horse diei dicuntur ut in ipso Festo.

6 Infra Octavam Officium fit Semiduplex, licet tres tantum legantur Lectiones ; in die autem Octava Officium fit Duplex majus. In Vesperis infra Octavam omnia dicuntur, sicut in II Vesperis Festi, nisi Dominica rel Festum Duplex cum die infra Dctavam concurrat, ut in Rubrica ;le Concurrentia dicetur.

7 Infra Octavas non fit Suffragium consuetum de Sanctis, nee dicuntur Preces ad Primam et Completorlum, etiamsi fiat Officium de Dominica vel Feria majore. In die Octava fit totum Officium sicut in die Festi, nisi aliter in propriis locis notetur ; in die vero Octava Simplici fit Officium Simplex, prout in propriis locis ordinatur, omissis Precibus et Suffragio, ut supra. In aliis, " quomodo sit ordinandum Officium de Octava, habentur inferius proprije RubriccE.

Top

VIII De Officio S. Mariae in Sabbato

1 In omnibus Sabbatis per annum extra Adventum, Septuagesimam et Quadragesimam, ac nisi Quatuor Tempora aut Vigiliee occurrant, vel nisi fieri debeat de Dominica impedita in Sabbato anticipanda, ut in Rubrica de Dominicis dictum est, et nisi fiat Officium Duplex vel de aliqua Octava, etiam Simplici, semper fit Officium de S. Maria, eo rnodo, quo circa finem Breviarii disponitur.

2 Cum vero supradictis diebus fieri non potest Officium de sancta Maria, mi!la etiam fit Commemoratio de ea propter Sabbatum ; sed tantum in Feriis vel VigjHis fit consueta ejus Commemoratio per annum in Suffragio de omnibus Sanctis.

3 Ejus Officium in Sabbato incipit Feria VI ad Vespeias a Capitu, lo, et terminator ad Nonam SabbatL, Si autem Feria VI occurrat Offi! cium Duplex, in Vesperis fit tantum I Commemoratio de S. Maria, cum j Antiphona, Versu et Oratione, quae : habentur in Officio ejus in Sabbato, : nisi illud Officimm sit de eadem | S. Maria, quia tune nulla alia Commemoratio de ea faclenda est.

4 Ad Matutinum post Invitatorium et Hymnum de S. Maria, diI cuntur duo Nocturni cum Psalrnis, j Antiphonis et Versu I Nocturni j ferialibus, ut in Psalterio. Si in Of| ficio feriali de Tenipore legantur j tres Lectiones de Scnptura, tune I I et II Lectio accipitur ex eadem Scriptuva de Tempore occurrente cum Responsoriis de Sabbato occurrenti, III Lectio de S. Maria cum suo Responsorio. Tempore vero sestivo legitur unica Lectio de S. Maria cum suo Responsorio. In II Nocturno dictis Psalmis cum Antiphona de Feria occurrenti, ut in Psalterio, Capitulum, Versus et Oratio dicuntur de eodein Officio. Ad Laudes, quae dicta Oratione absolute inchoantur, dicuntur Psalmi et Antiphonee de Feria occurrenti, ut in Psalterio; Capitulum, Responsorium breve, Hymnus, Versus, Antiphona ad Henedictus et Oratio dicuntur de eodem Officio. Ad Horas minores omnia dicuntur, 'ut in eodem Officio habetur.

5 Dicuntur Preces ad Primain et Completorium et fit Suffragium consuetum de omnibus Sanctis, ormssa Commemoratione S. Mariee in Antiphona et Oratione, ut suo loco indicatur, et Tempore Paschali sola Commemoratio de Cruce, ut in secunda Feria post Octavam Paschse. Post Nonam nihil fit de ea, nisi consueta ejus Commeinoratio in Suffrag'io, quando dicendum est in Omcio Bominicje.

Top

IX De Memoriis

1 De Festis, quae vocantui' Menioriae, nullum faciendum est Officium, sed eo die, quo notantnr in Kalendario, fit de eis Commemoratio tantum.

2 Fit autem Commemoratio in Festis Duplicibus, Dominicis, Feriis majoribus et infra Octavas, etiam in die Octava Simplici et in Officio S. Marise in Sabbato in I Vesperis et Laudibus, exceptis Festis II clas' sis, in quibus Commemoratio Memorise omittenda est in Vesperis, et Festis I classis, in quibus nulla Commemoratio de Memoriis facienda est.

3 In Feriis per annum, quando nullum occurrit Festum vel Officium ex praedictis, Officium faciendum est de Feria, ut in Psalterio et Proprip de Tempore, cum Commemoratione Memorize, ut dictum est supra. Preces ad Completorium et Primary et Suffragium in Vesperis et Laudibus, si in Officio feriali dicenda sunt, non omittuntur ob Commemorationem Memorise.

Top

X De Festorum praestantia

1 Ut recte dignoscatur, quale ex 'luribus Officiis sit npbilius et proine sive in Occurrentia, sive in Conurrentia, sive in ordine repositionis ,ut Translationis aut Commemoraionum prseferendum, cauto semper, uod Festa DupUcia I classis prinaria universalis Ecclesiae prsefeuntur cuilibet Festo particular!, et [uod Festa Dedicationis et Tituli Ccclesiie propriae et Patroni princi>alis loci, necnon Tituli et Sancti rundatoris Ordinis seu Congregaionls cedunt tantummodo prsedictis Duplicibus I classis universalis Ec:Iesise, sequentes prastantiae chaacteres considerandi sunt ;
a) Ritus altior, nisi occurrat Doninica vel aliqua ex Feriis Quadrajesimae, Quatuor Temporum, 11 Rogationum, Vigiliis aut Octav'is irivilegiatis juxta Rubricas.
b) Major solemnitas, scilicet si Festum celebretur cum feriatione, stiam in foro reducta vel sublata, mt cum Octava. Ratio tamen majoris solemnitatis per Octavam iniuctEe consideranda tan turn est in die Festo atque in die Octava, non vero in diebus infra Octavam.
c) Ratio Pr'tmarii aut Secundani.
d) Dignitas personalis, hoc ordine servato ; Festa Domini, beatae Marise Virginis, Angelorum, sancti Joannis Baptistae, sancti Joseph, Apostolorum, Evangelistarum.

2 In Occurrentia et in ordine Repositionis aut Translationis, aut Commemorationum de Officiis eadem die occurrentibus, alius quoque character considerandus est, nempe : e) Proprietas Festorum. Dicitur Festum alicujus loci proprium, si agatur, praeterquam de Dedicatione et Titulo Ecclesiae oroprise, de Patrono principali loci, de Titulo et sancto Fundatore Ordinis seu Congregationis, ut supra, etiam de loci Patrono secundario, de Sancto in Martyrologio vel in ejus Appendice approbata descripto, cujus habetur corpus vel aliqua insignis Reliquia, vel de Sancto, qui ad Ecclesiam, vel locum, vel personarum ccjetum speciales habeat relationes, qui Ordinis Regulam prof essustest, vel cum Ordine relatione speciali conjunctus est. Tgitur Festum quodvis istiusniodi proprium, ceteris paribus, prasfertur Festo universalis Ecclesiae. Excipiumur tamen Dominicae, Feria2 Quadragesima^, Quatuor Ternporum, II Rogationum, Vigilias et Octavae privilegiatae, quae, sicut etiain Festa primaria Duplicia I classis universalis Ecclesiae, de quibus supra, uniuscujusque loci propria considerantur et sunt. Festum autem universalis Ecclesias cu jus vis rittts, quia est praeceptivum, ceteris paribus, praeferri debet Festis, quae aliquibus locis ex mero indulto Sanetae Sedis sunt concessa, quin tamen propria, sensuquo supra dici queant.

3 Octava inter se prafemntur eadem lege, qua Festa ipsa, ad quae pertinent.

Top

XI De Festomm Occurrentia accidentali eorumque Translatione

1 Si aliquod Festum Duplex occurrat in Dominica I Advent us, et in Dominicis a Dominica 1 Quadragesimae usque ad Dominicam in Albis inclusive, in Vigilia et Festo Nativitatis Domini, in die Circumcisionis, in Festo et die Octava Epiphaniae, in Feria IV Cinerum, in tota majore Hebdomada et infra Octavam Paschse, in Ascensione Domini, in diebus a Vigilia Pentecostes usque ad Festum Ss. Trinitatis inclusive, in Festo Corporis Christ! et ejus die Octava, in Festo Ss. Cordis Jesn, in Festis Conceptions Immaculatee, Annuntiationis et Assumptlonis beatae Marias Virginis, in Festo sancti Michaelis Archangel!, in Nativitate sancti Joannis Baptistae, in Festo et Solemnitate sancti Joseph, Sponsi beatae Mariae Viiginis, in Festo sanctorum Apostolorum Petri et Paul! ac Omnium Sancto rum, si transferri valeat, transfertur, alioquin fit de eo Commemoratio vel penitus omittitur, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus: exceptis tamen Festis Nativitatis S. Joannis Baptists et Ss. Apostolorum Petri et Pauli, quae in die Octava Corporis Cbristi celebrantur. In Dominicis vero II, III et IV Adventus, et in Dominicis Septuagesimas, Sexagesimse et Quinquagesimae, item in diebus infra Octavam Epiphanise et Corporis Christ! fit tantum de Festo Duplici I classis, cum Commemoratione Dominicae vel Octava ; Festum vero Duplex II classis transfertur ut supra. Commemoratio omnium Fidelium Defunctprum excludit turn Festa occurrentia, turn Festa transferenda cujusvis ritus. Si tamen dies 2 Novembris in Dommicam incident, Officium fit de Dominica cum Commemoratione Octava Omnium Sanctorum ; et Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum, iisdem cum juribus, in diem 3, tarnquam in sedem propriam transfertur.

2 Si vero Festum Duplex I vel II classis aut quod vis Festum cluodecim Lectionum Domini, (non autem eorum dies Octava), occurrat in Dominicis minoribus seu per annum, Officium fit de Festo cum Commemoratione Dominicse in utrisque Vesperis et Laudibus et XII Lectione ad Matutinum.

3 Quando duo Festa I classis eodem die occurrunt, quorum utruvnque gaudet Octava, Festum minus nobile transfertur, ut dictum est supra, in proximiorem diem liberam, ut infra dicetur, et diebus sequentibus Officium fit de Octava nobiliore, cum Commemoratione alterius Octava. Dies autem Octava veniens in die Octava Festi nobilioris non transfertur, sed de ilia eo anno fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus diei Octavje nobilioris. Quod si Festum post totam suam Octavam transfern contigerit, illo anno celebretur sine Octava. Item si in die Octava occurrat Fe^tum Duplex I vel II classis, vel Feria privilegiata II ordinis, fiat de Festo vel Feria cum Commemoratione diei Octava, excepta die Octava Nativitatis et Epiphaniae Domini, in quibus non fit de aliquo Festo, et die Octava Corporis Christi, in qua fit tantum de Festis Nativitatis sancti Joannis BaptistEe et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ut dictum est supra. Dies enim Octava cujusvis Festi accidentaliter impedili numquam transfertur, sed sua die celebratur aut omittitur, juxta Rubricas ; excepta tamen Octava Ss. Nominis Jesu, sicubi fuerit celebranda, qua per octo dies agitur ab ipso Festo computandos, etiam si hoc Festum extra Dominican! die 2 Januarii reco latur.

4 Si vero in die Octava alicuju: Festi habentis Octavam occurra aliquod Festum Duplex majus ve minus, fiat de Octava, de Festc autem fiat Commemoratio, ut supra,

5 Festa Duplicia majora et minora, si occursu Dominica?, Feriae privi* legiatae I vel II ordmis, Vigilia privilegiatae vel nobilioris Festi seu Officii quomodocumque impediantur, non transferuntur, sed ipso die, quo ca_dunt, de eis fit in utrisque Vesperis et Laudibus Cpmmemoratio, et legitur XII Lectio historica ad Matutinum, si tamenJiaec ea^die fieri possint, secus hujusmodi Festa Duplicia majora et minora eo anno penitus omittantur, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

6 Si duo vel plura Festa Duplicia sjinul eodem die veniant, fiat Officium de nobiliore juxta Rubricam de Festorum praestantia, et quae minoris nobllitatissunt, si transferri valeant, transferantur, aliter de eis fiat Commemoratio, ut supra dictum est.

7 Festum Duplex I et II classis, Siod ab alio nobiliore Festo vel fiicio impeditur, transfertur in proxirniorem insequentem diem, quae Hbera sit ab alio Festo Duplici 1 vel II classis, a Dominica occurrenti, a Vigilia privilegiata et ab aliis Ofiiciis, quae hujusmodi Festa respective excludunt.

8 Si plura Festa Duplicia ex iis, qua? transferri possunt, transferenda sint, quod est nobilius juxta Rubricam de Festorum praestantia, semper prius transferatur et prius celebretur ; alioquin, si sunt asqualia, unum ante aliud transferatur, eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus.

9 Si aiiquod Festum e supra recensitis, quee transferuntur, in quo notatum est fieri Commemorationem alicujus Sancti ritus Duplicis simplificati vel Memoriss, transferatur propter advenientem Dominicam vel aliud Festum majus, non tamen transfertur cum illo Commemoratio illius Sancti in eo assignata ; sed dicta Commemoratio fit die suo in Dominica vel alio Festo, in quo fieri possit, cum Xll Lectione ejusdem, si propriam de vita Sancti habuerit j Fes turn vero Duplex transfertursine ulla amplius Commemoratione Festi simplificati vel Memorise, Quod etiam servatur in Commemorationibus Memoriae, occurrentibus in Vigiliis, cum de Vigilia veniente in ominica fit in Sabbatoprascedenti : tune enim Commemoratio Memorise non fit in Officio Vigiliae, sed in Dominica.

10 Quando occurrunt accidentaliter duo Fesla, qua? transferri non valeant juxta Rubricas, vel duae Octavae, in honorem ejusdem Personaa, fit Officium de Festo vel de Octava nobiliore, omissa, nisi agatur de mysteriis Domini diversis, Commemoratione alterius. Similiter, si infra aliquam Octavam communem, aut in die ipsa Octava, etiam simplici, occurrat Festum cujusvis ritus de eadem Persona, fit Officium de Festo, sub ritu tamen et cum privileges ipsi Octavae convenient!bus, nisi Festum sub altiore ritu sit eelebrandum, et omissa vel addita Commemoratione Octavae, ut supra. Si occurrat vero Festum aliquod infra Octavam privilegiatam de eadem Persona, aut in ipsa die Octava, fit OfHcium de nobiliore juxta' Rubricas, et omittitur vel additur Commemoratio alterius, pariter ut supra.

Top

XII The Festorum Occurrentia perpetua eorumque repositions

1 Festa rilus Duplicis sive majoris 5ive minoris universalis Ecclesiae, sive fixa sive mobilia, sicubi perpe;uo impediantur, non reponuntur, ied die sua commemorantur yel ^mittuntur, ut dicetur in Rubrica ie Commemorationibus tit. XIV. Idem servetur de Festis alicujus Nationis, vel Dioscesis, vel Ordinis, vel Instituti, quas pariter, si in aliqua particulari Ecclesia suo die impeiliantur, commemorantur vel omittuntur, ut supra. Festa vero propria ilicujus Nationis, Dicecesis, Ordilis, Instituti vel particulars Eccleiise, quas in tota Natione, Dioecesi, Drdine vel Institute, aut in sua particulari Ecclesia respective jmDedianturj reponuntur in proximiori sequent! die libera, juxta Rubricas.

2 Festa fixa. Duplicia I et. II clas* iis perpetuo impedita', reponuntur, tamquam in sede propna, in pnma die Hbera ab alio Festo Duplici I vel II classis, a Vigilia privilegiata, et ab aliis Officiis, quas hujusmodi Festa respective excludant. Duplicia vero I vel II classis certis Feriis assignata, si perpetuo impediantur, item tamquam in sede propria reponuntur in Feria proxime insequenti perpetuo Hbera, ut supra.

3 Dominican, sive majores sive minores, excludunt assignationem perpetuam cujusvis Festi, etiam Duplicis I classis, excepta Dominica inter Circumcisionem Domini et Epiphaniam, in qua fit Officium Ss. Nominis Jesu, Dominica I post Pentecosten, in qua celebratur Festum Ss. Trinitatis et Dominica ante Kalendas Novembris, in qua recolitur Festum D. N. J esu Chrjsti Regis.

4 Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum excludit turn Festa occurrentia, turn Festa transferenda cujusvis ritus.

5 Si infra Octavam aut in ipsa die Octava perpetuo occurrat Festum aliquod de eadem Persona, omnia observantur, quae de Occurrentia accidentali dicta sunt in Rubrica superiore tit. XI, n. 10.

6 Quando Festa universalis ecclesiae, quae cum Octava celebrantur, ob impedimentum perpetuum, in die proxime sequent! juxta Rubricas sint reponenda, non ideo reponitur eorum dies Octava, quK in universa Ecclesia die suo recoli debet. Idem dicendum de die Octava Festi proprii alicujus Nationis, Dioecesis, Ordinis vel Instituti, quod in aliqua particular! Ecclesia alia die sit reponendum. E contra, si Festum proprium alicujus Nationis, Dicecesis, Ordinis, Instituti, vel particularis Ecclesias, quod cum Octava celebretur, in tota Natione, Dicecesi, Ordine vel Institute aut in sua particular! Ecclesia respective impeditum fuerit, ideoque reponatur juxta Rubricas, reponitur etiam dies Octava, quae celebrabitur octavo die post celebratum Festum, ac si ipsum in die propria recolatur.

7 Ferise privilegiatae II ordinis Quadragesimse, Quatuor Temporum et Feria II Rogationum excludunt assignationem perpetuam cujusvis Festi etiam Duplicis I classis.

Top

XIII De Occurrentia Officii

1 Concurrentia Officii attendenda est semper in II Vesperis, quomodo sit ordinandum Officium cum sequenti die. Itaque cum dicitur Officium aliquod cum alio concurrere, intelHgitur de praecedenti in II Vesperis,cum sequenti in I Vesperis.

2 Duplici ergo, quod non sit I aut II classis, die Octava vel die infra Octavam in II Vesperis concurrente cum Dominica major!, omnia de Dominica (sumptis Psalmis de Sabbato cum Antiphonis de Psalterio, in Adventu vero de propriis Laudibus), cum Commemoration e Duplicis vel Octavaa.

3 Duplici item, quod non sit I aut II classis, vel Festum Domini duodecim Lectionum, die Octava non privilegiata vel die infra Octavam concurrente cum Dominica miiiore, omnia pariter de Dominica, (sumptis Psalmis cum Antiphonis de Sabbato, aut infra Octavam privilegiatam de Octava occurrence), cum Commemoratione Duplicis vel Octavae.

4 Dominica majore concurrente cum Duplici, quod non sit I aut II classis, cum die Octava vel die infra Octavam, omnia de Dominica, cum Commemoratione Duplicis vel Octava.

5 Dominica item minore concurrente cum Duplici, quod non sit I aut II classis vel Festum Domini duodecim Lectionum, cum die Octava, quae in Ecclesia universal! non sit privilegiata, vel die infra Octavam, omnia de Dominica cum Commemoratione Duplicis vel Octava?.

6 Duplici I vel II classis concurrente cum Dominica sive majore sive minore, vel Dominica tali concurrente cum Duplici I vel II classis, omnia de Feslo cum Commemoratione Dominicae.

7 Festo Domini duodecim Lectionum concurrente cum Dominica minori, vel Dominica minore concurrente cum Festo Domini duodecim Lectionum, omnia de Festo cum Commemoratione Dominicae.

8 Duplici majore vel minore, quod non sit Domini, concurrente cum quovis Festo Domini (etiam secundario) in Dominica occurrence vel tall Festo occurrente in Dominica, concurrente cum Duplici majore vel minore, quod non sit Domini, omnia de Festo Domini cum Commemoratione Duplicis et Dominicae.

9 Duplici concurrente cum alio Duplici, si utraque sint ejusdem nobilitatis, regulariter a Capitulo fit de sequenti, cum Commemoratione prsecedentis, nisi aliter in propriis locis annotetur. Si vero non' sint ejusdem nobilitatis,, servetur differentia in Rubrica de Festprum praestantia assignata, ut scilicet Festa nobiliora habeant I et 11 ¥esperas integras, cum Commemoratione minprum, quando de eis fieri debet, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

10 Die Octava concurrents cum Duplici, quod non sit 1 aut II classis vel Festum Domini occurrens in Dominica, vel tali Duplici concurrente cum die Ociava, omnia de die Octava cum CpiiMiiemoratione Duplicis.

11 Die Octava concurrente cum alia die Octava, omnia de Octava i nobiliori, servata differentia in Rubrica de Festorum prasstantia assignata, cum Commemoratione alterius Octavae : in paritate vero a Capitulo de sequent! cum Comme : moratione pra5Cedentis.

12 Duplici vero concurrente cum ' die infra Octavam, vel die Octava simplici, vel Officio Sancta^ Marias | in Sabbato, omnia de Duplici cum i Commemoratione diei infra Octavam ex I Vesperis Festi, vel diei : Octavam Simplicis, vel S. Mariae in i Sabbato, nisi illud Duplex fuerit ex | iis, qute excipiuntur in Rubrica de j Commemorationibus, in quibus ali j quae Commemorationes omittuntur, j

13 Die infra Octavam concurrente l cum Duplici, omnia de Duplici cum Commemoratione diei infra Octavam, ex II Vesperis Festi, nisi ilfud Duplex fuerit de majoribus, in quibus aliquae Commemorationes omittuntur, ut dictum est supra. Die VII infra Octavam concurrente cum Dominica, in qua occurnt dies Octava ad ritum simplicem redacta, omnia de Dominica cum Commemoratione diei VII infra Octavam tantum.

14 Duplici, die Octava vel die infra Octavam concurrente cum Feria Adventus aut Feria post Septuagesimam, vel Feria Adventus aut Feria post Septuagesimam concurrente cum Duplici, die Octava vel die infra Octavam, omnia de Duplici, die Octava vel die infra Octavam, cum Commemoratione Feriae. Similiter Duplici I vel II classis concurrents cum Feria Quadragesima?, vel prsedicta Feria concurrente cum Duplici I vel II classis, orania de Festo cum Commemoratione Feriae.

15 Ieges peculiares concurrentiae, iibus ordinantur Vesperae infra ctavam Nativitatis Domini, _habentur suo loco in propriis Rubricis.

16 Quando duo Officia ejusdem PersonEe simul concnrrant, si ea sint diversi ritus aut noriilitatis, fit totum de nobiliore, omissa, nisi agatur de mysteriis Domini diversis. Commemoratione altertus; in paritate autem ritus et nobilitatis, si t agatur de Mysteriis Domini diversis, Vesperas fiunt a Capitulo de sequent! cum Commemoratione praecedentis; secus autem, et quoties Officia non sint Domini, fit totum de preecedenti, omissa Commemoratione sequentis.

17 Officium Simplex cum alio non potest concurrere in 11 Vesperis, (Hcet cum ipso possit esse concursus in I Vesperis), qula non habet II Vesperas, sed ejus Officmm terminatur ad Nonam, et deinceps nihil fit de eo, nee Commemoratio.

18 Feria per annum non potest concurrere cum alio Officio in II Vesperis, neque cum ipsa potest esse concursus in I Vesperis : quia ejus Officium incipit et desinit, ubi desinit et incipit quodcumque aliud Officium. Quamvis proprie, (si ei dandum est principium) sequente Feria post aliam Feriarn, ejus Officium incipiat a Matutino, et terminetur sequente alia Feria ad Completorium ; Feria tamen Quatuor Temporum, Vigiliarum et II Rogationdo post Ferjara IV vel VI Quatuor Temporum sequitur alia Feria, hi Vesperis Ferise IV vel VI dicitur Oratio Dominicas praecedentis, non vero, quae est propria in Feria IV vel VI Quatuor Temporum.

19 Memoria non potest concurrere cum aliquo Officio, quia de ipsa nullum fit Officium, sed tantum Commemoratio, ut dictum est supra in Rubrica de Memoriis.

Top

XIV De Commemorationibus

1 Commemorationes fiunt de Memoriis in Officio pccurrente, sive sit de Feriavel Dominica, sivede Festo, nisi sit Duplex I classis. Item de die Octava Simplici fit Commemoratio, quando occurrit in Feriis Adventus et Feriis post Septuagesimam, in Feriis Quatuor Temporum, Vigiliarum et II Rogationum, diebus infra Octavam, Dominica, et Festo Duplici, nisi illud fuerit I classis.

2 De Feriis Adventus, Feriis post Septuagesimam et Vigiliis non privilegiatis fit Commemoratio, quando Festum Duplex vel aliqua Octava in illis Feriis occurrit. De Vigilia tamen non privilegiata non fit Commemoratio in" Festo I classis.

3 De Feriis Quadragesima?, Quatuor Temporum et II Rogationum fit Commemoratio in Festis I et II classis occurrentibus.

4 De die infra Octavam, quando Festo Duplici, Dominica, Feria Quatuor Temporum vel II Rogationum vel alia Octava digniore impeditur, fit Commemoratio, nisi illud Duplex fuerit I vel II classis, in quo nulla fit Commemoratio alicujus diei infra Octavam, exceptis Octavis privilegiatis, de quibus semper fit Commemoratio, quocumque Festo occurrente.

5 De Festo Duplici majore vel minore fit Commemoratio, quando occurrit In Feria Quadragesimse, Quatuor Temporum vel II Rogationum, in Dominica, in die Octava alicujus Festi habentis Octavam, in die infra Octavam privilegiatam I vel II ordinis vel in Festo I vel II classis, nisi illud fuerit Festum primarium Domini universalis Ecc'.esiae I classis, in quo nulla fit Commemoratio Duplicis occurrentis. De die vero Octava fit Commemoratio, quando occurrit Feria Quatuotum Cernporum vel II Rogatlonum, Doninica quasvis, dies infra Octavam >rivilegiatam II ordinis vel Duplex ' vel 11 classis, excepto tamen Dujlici p_rimario Domini universalis Scclesise I classis, ut supra.

6 De Dominica minore fit Comnemoratio, quando impeditur Festo Duplici I vel II classis aut Festo Domini duodecim Lectionum, ex:eptis tamen Dominicis infra Octaf&m Epiphaniae et Corporis Christi, n quibus non fit, nisi de occurrente Duplici I classis. De Dominica maore II classis fit Commemoratio, si iccurrit Festum Duplex I classis. De Dominica vero I classis non fit Dommemoralio, qin'a Festum quod:umq ue occurrens transfertur, ut iictum est in Rubrica de Transla:ione Festorum.

7 In I Vesperis Duplicis I classis it Commemoratio de Officio pree:edentis diei tantum, si illud fuerit lut Dominica quaevis, (prceterquam .n I Vesperis Nativitatis Domini et Epiphaniae), aut Octava privilegiata, lilt Duplex I vel II classis, aut FeriaAdventus, Temporis post Septuagesimam, et Quadragesima, etiamsi .lobiliore OfEcio impeditum sua iie solam habuerit Commemoratiolem. In Occurrentia fit Commemoratio de Dominica quacumque, 2liam anticipata, de Octava privilegiata, de Vigilia Epiphani* et de Feria rnajore, necnon, extra Festa primaria Domini I classis Ecclesice universalis, de quolibet Duplici sive rnajore sive minore, dequibus tamen, nisi haec fuerint Domini Festa in Dominica quavis aut in Vigilia Epiphaniae occurrentia, fit tantum in Laudibus. In II Vesperis de sequent: Officio, etiam impedito ut supra, fit semper Commemoratio, prseterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Officio Simplici et de Memoria.

8 In I Vesperis Duplicis II classis de Officio prsecedentis diei, etiam a nobiliore impedito, ut supra dictum est, semper fit Commemoratio, prseterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Feria, quae non sit Adventus, Temporis post Septuagesimam et Quadragesimee, et, in Festo Circumcisionis, etiam de Dominica et de Duplici majore aut minore. In occurrentia fit Commemoratio de Dominica minore, etiam anticipata, de Vigilia Epiphanise, de quolibet Duplici, de die infra Ociavam privilegiatam, de Feria majori, de Vigilia communi ; de Officio Simplici ac Memoria, de quibus tamen non fit in I Vesperis. In 11 Vesperis de Officio sequenti, etiam impedito, ut supra, fit semper Commemoratio, prffiterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Officio Simplici et Memoria.

9 De Dominicis, de Feriis Adventus, Feriis post Septuagesimam et Feriis Quadrageslmae, Commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus. De Feriis Quatupr Tempomm, II Rogationum et Vigiliarum.communium, quando de illis Commemoratio fieri debet, fit in Laudibus tantum. De Vigilia Epiphania^, de Dominica anticipata, de Octava Simplici et Metnoriis, (nisi in diebus supra dictis num. 7 yel 8 occurrunt), Commemoratio fit in I Vesperis et Laudibus tantum. De Octavis communibus vero Commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus, nisi occurrant vel concurrant cum supra enumeratis Festis. De Duplicibus majoribus et minoribus et de die Octava communi, quoties juxta Rubricam de Festorum Occurrentia reduci debent ad modum Simpiicis, fit pariter Commemoratio in utrisque Vesperrs et Laudibus, praeterquam in omnibus Duplicibus I classis, ut supra dictum est;

10 Commemorationes fiunt hoc modo : Post Orationem diei in I Vesperis dicitur Antiphona, quae posita est ad Magnificat, et in Laud!' bus, quae posita estadKenedirtus ir Communi, (si propriam non habue^ rit) conveniens ejus Officio, cujus fii Commemoratio. Post Antiphonaw diciEur Versus, inde sumendus, undt sumpta est Antiphona, scilicet pos Hymnum Vesperarum et Laudum deinde dicitur Oratio. Si Antiphon; et Versus Memoria, dequa fit Com memoratio, sumenda essent ex ep dem Communi, unde sumpta sunt u Officio diei, pro Commemoration' Memoriae variantur, ita ut in Vespe ris sumantur ex Laudibus, et ii Laudibus ex I Vesperis ejusden Communis, nisi aliter signetur. S/ero ex eodem Communi, unde ;umpta sunt in Officio diei, sumenda issent Antiphona et Versus Festi •edacti ad instar Simplicis, tune in I Vesperis Antiphona et Versus suuantur ex II, si Festum utrasque ^esperas habeat, in Laudibus e I Vesperis, et in II Vesperis Antiphona sumatur ex Laudibus, et Versus e I Vesperis, nisi aliter signetur ; excepto casu, quo Commemoratio alicujus sanctffi Virginis Facienda sit in Festoalterius sanctffi Virginis ; tune enim. in I Vesperis pro sancta Virgine de qua agitur Commemoratio, Antiphona sumenda erit e Laudibus. Quando vero Festum ad instar Simplicis recolendum Commemorationem in II Vesperis ob Festum Duplex I classis immediate sequens non habeat, fit ut supra dictum est de Memoriis. Et similiter, si in II Vesperis sanctae Agathas, aut alterius Sanctas duodecim vel trium Lectionum fieri debeat Commemoratio Sancta^ Marias, pro ejus Officio in sequent! Sabbato celebrando, ne repetatur Versus jyiffiipn e?i ^raiia dicatur Versus Renedicta tu ex Laudibus. Si item occurrat, ut eadem sit Oratio Festi, de quo fit Officlum, et ejus, de quo fit Commemoratio, mutetur Oratio pro Commemoratione in aliam de Communi. Si de Tempore fiat Commemoratio, de Dominica scilicet vel Feria, Antiphona et Versus ante Orationem eodem modo sumatur ex Proprio de Tempore, si habuerit propriam, alioquin de Psalterio, Oratio vero ex Proprio de Tempore.

11 Pro Commemoratione sequentis diei infra Octavam, etiam privilegiatam. quando sit facienda, sumuntur Antiphona et Versus e I Vesperis Festi, nisi habeantur propria per singulos dies infra Octavam, aut specialiter per totam Octavarn assignata, aut denique extra diem Festum slnt mcongrua.

12 Quando in Officio duodeclm Lectionum fit Commemoratio de Dominica vel Feria, quae habet propriam Homiliam, similiter in Officio diei infra Octavam, quando fit Commemoratio Vigiliae, XII Lectio in Officio duodecim Lectionum, vel III in Officio infra Octavam, legitur de Homilia Dominicse,incipit a Matutino et terminatur ad Nonam. Et ideo si Feria per annum praecedit Feriam Quatuor Temporum vel Vigiliarum, in Vesperis Feriae praecedentis dicitur Oratio Dominicae preecedentis, non autem ea, quae est propria in sequenti Feria. Quod etiam fit, quando Feria post Septuagesimam praecedit Feriam IVCinerum. Similiter quan Ferias vel Vigiliae, quae erit I de Homilia, vel tres aut quatuor simul in una Lectione conjunct*. Responsorium quoque post illam Lectionem dicitur de Dominica vel Feria, ut infra in Rubrica de Responsoriis dicetur.

13 Si in die, in quo fit Officium duodecim Lectionum, fiat Commemoratio de Festo Duplici trium Lectionum ad moduin Simplicis redacto, XII Lectio legitur de Festo trium Lectionum, si propriam histpriambabuerit, adjuncto Responsorio de eodem Festo, ut etiam infra de Responsoriis annotatur. quae Lectio de Sancto cum Responsorio suo non legitur, quandode eo fit Commemoratio in Dominica, nee quando XII Lectio legenda est de Homilia Dpminicae vel Ferige, ut supra, nee in Feriis, et aliis diebus, quando in Officio diei leguntur tantum tres Lectiones ; nee etiam XII Lectio legitur de die infra Octayam vel de die Octava, quando de els fit Commemoratio in Officio nobiliore, licet habeat EvangeHum proprium et Homiliam. Servata eadem regula, quando m Officio duodecim Lection um fit Commemoratio de Festo Duplici duodecim Lectionum redacto ad instar Simplicis, de Sancto legenda est XI1 Lectio ad Matutinum, composita ex singulis ejus Lectionibus historicis i I Nocturni per modum unius, nisi habeatur Lectio contracta a Sacra Rituum Congregatione approbata.

14 Quando plures fieri debeant Commemorationes, cauto quod in Vesperis semper fit prima Commemoratio de Officio concurrent!, cujusvis rltus et dignitatis, si ea facienda sit juxta Rubricas, et quod, exstante in pluribus simplificatis Officiis pari nobilitate, Commemoratio pro 1 Vesperis Commemoration i pro II Vesperis, etiam infra Octavam Nativitatis Domini, anteponitur ; tarn in Vesperis quam in Laudibus hie ordo servatur, praaposita quidem Commemorattone Officii juxta Tit. X nobllioris, si plura Officia ad unum eumdemque e numeris mpx ponendis referantur ; i) de Dominica qualibet vel de Vigilia Epiphaniae, et, ante Dominicam minorem et ipsam Vigiliam, de quolibet Festo Domini, quod Officio Dominicae hujusmodi ac Vigili^e in occursu prjefertur \ 2) de die infra Octavam Epiphanise et Corporis Cbristi ; 3) de Feria Quadragesima?, Quatuor Temporum vel 11 Rogationum ; 4) de die Octava Duplici majori ; 5) de Duplici majori ; 6) de Duplici minpri ; 7) de die infra Octavam Nativitatis Domini vel Ascensionis vel Sacratissimi Cordis Jesu ; 8) de Feria VI post Octavam Ascensionis ; 9) de die infra Octavam communem ; 10) de Feria Adventus et post Septuagesimam ; n) de Vigilia communi ; 12) de die Octava tiimplici; 13) de Officio Simplici ; 14) de Memoria.

Top

XV De ordinando Officio ex paraedictis Rubricis

1 Si quis velit ex supradictis Rubricis ordinare Officium occurrentis diei, vldeat in Kalendario et in Tabula Festorum mobilium, de quo fiat Officium sequenti die : et, ut invenerit esse faciendum, sic ordinabit illud in Vesperis et aliis Horis nocturnis et diurnis.

2 Si ordinandum sit Officium cle Tempore, id est, de Dominica vel Feria, recurrendum est semper ad Psalterium, ubi ordinate ponitur, quod est commune Officii de Tempore, cum distributione Psalmorum, et ad Proprium de Tempore, ubi Lectiones et Responsoria, quaedam Antipbonee et Orationes ponuntur, quie desunt in Psalterio, Invitatorium, Hymni, Capitula, Versus, Responsoria brevia et Antiphonje, quaa diversis temporibus ponuntur in Proprio, dicuntur loco eorum, qua? sunt in Psalterio : cum vero propria non fuerint, dicuntur ut in Psalterio.

3 Si Officium sit ordinandum de Sancto, recurrendum est semper ad Commune Sanctorum (nisi proprium habeat in Proprio Sanctorum), ubi pro Festo duodecim Lectionum omnia ordinate ponuntur, illis exceptis, quae propria suis locis habentur. Quatuor Lectiones I Nocturni sumuntur in hieme de Scriptura in Ofricio de Temp_ore cum Responsoriis de Feria, in asstate vero de Scriptura, quae reperitur in 1 Nocturno in Communi Sanctorum, nisi aliae in propriis locis ponantur. Si Festum fuerit tnum Lectionum, Psalmis
4 In majoribus Solemnitatibus et Festis per annum totum Officiumordlnatur, ut in propriis locis ponitur.

5 In Festis beatae Marise (exceptis iis, qiue propria in illis habentur) Hymni, Psalmi et aliaquaedam requirenda sunt ex communi ejus Officio, circa finem Breviarii, quod inscribitur : Commune Festorum beatas Marias Virginis.

6 Modus inchoandi Officium, dicendi Invitatorium, Hymnos, Antiphonas et Versus habetur in principio Psalterii. Cum vero Antiphonse duplicanda^ sunt, dicuntur integral ante Psalmos et Cantica, sicut in fine Psalmorum et Canticorum.

7 Modus dicendi Absolutiones et Benedictiones ante Lectiones, legendi et termmandi Lectiones, dicencli Responsoria post Lectiones, ac Responsoria brevia post Capitula, habetur in Psalterio.

8 Quomodo sit inchoandum et terminandum Officium per Horas, habetur in Psalterio : qnomodo terminandum per Antiphonas beat as Manse, habetur in fine Completorii.

9 Sed ut haec omnia facilius habeantur, positae sunt sequentes Rubrics de singulis Horis, earumque partibus distincte cognoscendis.

Top

XVI De Matutino

1 Ad Matutinum haec per ordinem regulariter dicuntur, secundum diversitatem Officii, nisi aliter in quihusdam diebus annotetur : Pater noyier, Ave, Maiia, Credo, omnia secrete : deinde clara voce Hebdomadarius dicit, Deus, in adjutorium etc., manu extensa signando sesigno Crucis a fronte ad pectus, et a sinistro humero usque ad dexterum, (quod servatur in p_rincipio omnium Horarum, cum dicitur T.'eus, in ad' utprium) cum Gloria Patii, et iliis, ut in principio Psalterii. Dein3e dicitur ter Dorninej labia mea 2tc., pollice signando sibi os signo 3rucis. Sequitur Psalmus : Uomine, juid multiplicali etc. : postea dici:ur Invitatorium conveniens Officio ie Tempore vel de Sancto, quod iicitur cum Psalmo Venite, exsulienut^, eo modo, quo in Dominica ad Matutinum describitur. Dicto Psalmo et repetito Invitatorio dicitur Hymnus, qui Officio de Tempore vel de Sancto convenit.

2 Postea in Officio XII Lectionum dicuntur duodecim Psalmi et tria Cantica cum suis Antiphonis et Versibus, quae Tempori vel Festo convcniunt, cum duodecim Lectionlbus ac totidem Responsoriis per tres Nocturnes distinctos, hoc modo :

3 In I Nocturno dicuntur sex Psalmi, cum sex Antiphonis, post singulos Psalmos una Antiphona : sed in Dominicis per annum extra Tempus Paschale, cum tribus Antiphonis, ut in Psalterio : Tempore vero Paschali, id est, a Dominica in Albis usque ad Pentecosten, prasterquam in Officio Ascensionis, sex Psalmi I et II Nocturni dicuntur sub una Antiphona, et in fine Psalmorum post ultimam Antlphonam I et II Nocturni, et post Antiphoiiam III Nocturni dicitur Versus ; postea lJaLt,i imsiei, F't lie nns. Absolutio Kxaudi, I>enedictio HeneUictiont; jjerpetua, et aliae ad singulas J.ectiones. Deinde leguntur quatuor Lectiones de Scriptura, vel de Proprio Temporis vel de Communi Sanctorum (nisi aliae assignentur), et ad singulas Lectiones dicitur unum Responsorium, conveniens Lectioni: si de Tempore, ut in Propno Temporis : si de Sancto, ut in Proprio Sanctorum ; alioquin ut in Communi Sanctorum, ut infra in Rubrica de Responsoriis dicetur.

4 In fine ultimi Responsorii cujusque Nocturni dicitur Gloria Patri cum repetitione partis Responsorii, eo modo quo notatur in IV Responsorio I Dominicse de Adventu, nisi aliter in propriis locis signetur.

5 In II Nocturno dicuntur alii sex Psalmi, Antiphonas, Versus, Pater Commemoratio Defunctorum cum reliquis, utin Psalterio habetur, nisi in his agendis alia sit consuetude, loci.

Top

XVII De Laudibus

1 Ad Laudes in Dominicis, in Officio Duplici tarn duodecim quam trium Lectionum, dierum infra Octavas occurrentium et in Officio Simplici, dicta Oratione convenienti et in Officio Feritc prasmisso Pater noster et Ave, Maria secreto, Hebdoma-darius absolute dicit: Deus, in ad.iutorium etc. ut supra. Sequi-tur Psalmus Deus misereatur nostri. Ac deinde Psalmi et Can-tica dicantur tarn in Dominicis, quam in Feriis, et in omnibus Festis, ut ponitur infra in Rubrica de Psalmis.

2 Antiphonas in Dominicis, quando prppriaa non assignantur dicuntur ut in Psalterio; in Festis duodecim Lectionum, si non adsint propri®, dicuntur de Cpmmuni; infra Octavas, ut in Festo: in Festis Duplicibus trium Lectionum, si non adsint proprias, et in Officiis Simplicibus, de Psalterio. Post Psalmos dicitur Capitulum, Responsorium breve, Hymnus, Versus, Antiphona ad Canticum Benedictus cum eodem Cantico, Kyrie, eleison etc. Pater noster, quod ad Laudes et Vesperas clara voce dicitur, in aliis vero Horis secreto, usque ad y. Et ne nos etc., ut ab omnibus respondeatur Sed libera, et Oratio: omnia pro qualitate Officii de Tempore vel de Festo.

3 Sunragium de omnibus Sanctis quando dicendum est, di­citur post Orationem, nisi alia Commemoratio Festi ad instar Simplicis, vel Memorise occurrat, qu^e semper dictum Suffra-gium prsecedit, de quo in propria Rubrica dicitur.

4 Ante Orationem dicitur Dominus yobiscum, et Oremus; post ultimam Orationem repetitur Dominus vobiscum: deinde Benedicamus Domino,et Versus FideHum animae, Pater noster, Dominus det nobis suarn nacem, et Antiphona beatas Marine, ut habetur in fine Completorii, si tune discedendum sit a Choro: alioquin in fine ultimse Horse, nisi sequatur Missa, vel Officium Defunctorum, vel Psalmi Pcenitentiale?, aut Litania?, ut in propria Rubrica dicetur.

Top

XVI De Prima

1 Ad Primam, Pater noster, Ave, Maria, Credo, secreto; Deus, in adjutorium etc. Hymnus Jam lucis orto sidere, deinde inchoatur Antiphona, qua? convenit. Sumuntur autem An-tiphonas in Festis ad omnes Hpras ex Laudibus per ordinem, quarta praetermissa, ut dicetur infra in Rubrica de Antiphonis. Postea dicuntur Psalmi in omni Officio ut in Psalterio,

2 Post Antiphonam dicitur Capitulum Re^i sieculoruni, In feriali Officio extra Tempus Paschale dicitur Capitulum Pa-cem; deinde Versus, Kyrie, eleison, Pater noster etc., et in Officio Duplici et infra Octavas, post Pater nostt-r, statirn dici­tur Oratio Domine, Deus omnipotens. In alio Officio dicitur Kyrie,eleison, Pater noster, Credo et alia omnia ut in Psalterio. Ad Versum autem Adjutorium, Hebdomadarius signat se signo Crucis a fronte ad pectus. Quando aliquis recitat Officium solus, semel tantum dicit Confiteor, omissis illis verbis tibi, pater vel vobis, fratres, et te, pater vel yos, fratres, et similiter dicit MiscrcatLir nostri... peccatis nostris, perducat nos; quod ctiam servatur ad Completorium,

3 Post Orationem Primse dictu Benedicamus, in Choro legi-tur Martyrologium: deinde dicitur Pretiosacum reliquis; quas "etiam dicuntur ab iis qui extra Chorum non legerint Martyro-'logium. In fine ad Absolutionenl Capituli in Choro, omissa Lectione brevi, legitur caput sanctie Regulse juxta consuetudi-nem. Extra Chorum pro Lectione brevi in Festis et aliquibus ^iebus dicitur Capitulum Nonae, si adsit proprium, alipquin de •Communi: alio tempore tarn in Dominicis quam Feriis Lectio brevis Officio illius temporis in Psalterio assignata. Postea itur ad Capitulum, et fit Commemoratio Defunctorum cum reliquis, ut in Psalterio habetur, nisi in his agendis alia sit consuetude loci.

Top

XIX De Horis Tertia, Sexta et Nona

1 Ad Tertiam, Sextam et Nonam ante singular Horas dicitur Pater n.^trr. A\e.. Maria. Dens, in ndinformrn. Hymnus et Psalmi, ut in Psalterio : Antiphonas secundum Officii qualitatem, ordine quo supra. Dictis Psalmis et Antiphona dicitur Capitulum et Versus pro qualitate Officii : quae in Dominicis et Feriis, quando non habentur propria in Proprio de Tempore, dicuntur ut in Fsalterio : in Festis, si in Proprio Sanctorum non sint propria, sumuntur de Communi. Post Versurn dicitur Kvrie, eleison. Pater nnsiet secreto, DAminusvobisriini et Oratio, quee habetur in Proprio de Tempore : si autem fit de Sancto, ut in Proprio Sanctorum ; aHoquin ut in Communi.

2 Post Orationem repetitur Dominus vobiscum, et dicitur Beaedicamus DoLiiino, I'ideiiuiii anirn.f. et Pater noster secreto, ut infra in Rubrica de Oratione Dominica explicatur.

Top

XX De Vesperis

1 Ad Vesperas Pater noster. Ave, Maria, pen*, in adjutprium etc, Deinde in Festis Duplicibus duodecim Lectionum et infra Octavas dicuntur quatuor Psalmi cum quatuor Antiphonis, ut in Proprio, aut Communi Sanctorum Mgnantur. hi Festis autem Dupicibus trium Lectionum, quando ad Vesperas Antiphonse propriae in Proprio Sanctorum non habentur, in Dominicis, Officiis Simplicibus et Feriis semper dicuntur ut in Psalterio, (ubi etiam Tempore Paschali Psalmi dicuntur sub una Antiphona Alieluja), nisi alias propriee Antiphonae vel Psalmi (ut in Dominicis Adventus et Triduo ante Pascha) assignentur.

2 Post Psalmos et Antiphonas dicitur Capitulum, Responsorium breve pro qualitate Officii, Hymnus, Versus, Antiphona ad Magnificat, cum eodem Cantico: Kyrie, eleison, Pater noster clara voce ; Dominns vohi*rnm et Oratio, omnia de Tempore vel de Sancto, pro qualitate Officii.

Psalterio in Dominicis et Feriis assignati dicuntur ab Octava Pentecostes usque ad Adventum (Dominica infra Octavam Corporis Christi et Ss. Cordis Jesu excepta), et ab Octava Epiphanise usque ad Dominicam I Quadragesinue exclusive. In Officio de Sanctis dicuntur ut in Cornmuni Sanctorum, nisi prbprn in Proprio Sanctorum habeantur. Quando in aliquo Festo adsint tres Hymni proprii historic! ejusdem metri, et Hymnus proprius in I Vesperis dici nequeat, tune hie Hymnus dicitur ad Matutinum, Hymnus Matutini ad Laudes, ac Hymnus Laudum ad II Vesperas ; si vero II Vesperse non sint de noc.Festo, tune Hymnus Vesperarum conjungitur cum Hymno Matutini sub unica conclusione.

4 In Nativitate Domini usque ad Epiphaniam, in Festo Corporis Christi et per Octavam, et quandocumque fit Officium beatee Maria; tarn duodecim quam trium Lectionum, etiam Tempore Pascbali, in fine omnium Hymnorum (prasterquam in fine Hymni Ave, mar is Stella, et Hymni ad Laudes in Festo Corporis Christi atque Hymnorum in Festo VII Dolorum beatas Mariee Virginis, qui habent ultimum Versum proprium) dicitur Gloria tibi, Domine, qui natu^ es de Virgine, u^ in Communi Festorum B. M. V. etiamsi dicantur Hymni de Sanctis, qui infra Octavas prxdictas celebrantur, dummodo Hymni sint ejusdem metri, nee habeant ultimum Versum proprium, ut Hymnus sanetae Crucis ad Vesperas, et Apostolorum ac plurimorum Martyrum ad Matutinum.

5 In Epiphania Domini et per Octavam ac in Festo Transfigurationis in fine omnium hymnorum dicitur : Gloria tibi, Domine, qui npparuisti hodie.

6 A Dominica Paschae usque ad Ascensionem In fine omnium Hymnorum dicitur Gloria tibi, Domine, qui surrexisti a mortuis, etiam in Festis Sanctorum, eodem Tempore Paschali occurrentium, dummodo Hymni sint ejusdem metri, nee habeant ultimum Versum proprium, qui non mutatur, ut supra.

7 In Ascensione autem usque ad Pentecosten; (prasterquam in Hymno Jesu, nostra redemptio), dicitur Gloria libi, Domine, qui scp.ndis super sidera ; similiter etiam in Festis tune occurrentibus.

8 In Pentecoste vero et per Octavam, dicitur Gloria Patri Domino, XatoquR qui a mortuis, etc.

9 In Festo autem Ss. Cordis Jesu et per Octavam dicitur Gloria tibi, Domine, qui Corde fundis gratiam, ac in Festo D. N. J. C. Regis Gloria tibi, Domine, qui sceptra numdi temperas. Aliis temporibus terminantur Hymni, ut suis locis ponitur,

10 Quando eodem die plura occurrerint Officia, quae propriuin habeant conclusionem Hymnorum, conclusio dicitur, quae propria est Officii, quod recitatur. Quod si Officium diei careat conclusione propria, sumitur conclusio, quae sit propria Officii primo loco inter cetera conclusionem propriam habentia commemorati ; ita tamen, ut neque in I aut II Vesperis, neque ad Completorium eas respective sequens adhibeatur conclusio alicujus Festi, aut diei Octavce Simplicis, si de eis ad ipsas Vesperas omittenda sit Commemoratio. Deficiente vero etiam Officii commemorati conclusione propria, dicitur conclusio de occurrenti ctava communi, vel secus de Ternpore. In Officiis tamen de Tempore Adventus, quamvis conclusio Hymnorum propria non habeatur, numt|uam adhibetur conclusio Gloria tibi, Domine qui natus ea de Virgine.

Top

XXI De Completorio

1 Ad Completorium absolute dicitur Lectio brevis, ut in Psal-terio: deinde Pater noster, Confiteor, Misereatur, Indulpen-tiam, Convene, Deus, in adjutorium, Psalmi, Hymnus, Capi-tulum, Versus, Kyrie, eleison et Pater noster; in Duplicibus et infra Octavas dicto Pater noster, immediate dicitur Oratio: in alio autem Officio ante Orationem dicitur Kyrie, eleison, Pater noster. Credo et reliqua.ut in Psalterip.

2 Post Versum Benedicat et custodial nos etc. dicitur una ex Antiphonis heafEe Marise, cum Versiculo et Oratione ut ibidem, ct dicto y Divinum auxilnmi dicitur secreto Pater noster, Ave, Maria et Credo.

Top

XXII De Invitatorio

1 Invitatorium semper dicitur in omni Officio ad Matutinum cum Psalmo Venite, exsultemus, ordine in Dominica ad Matu­tinum descripto: sed variatur pro Officii qualitate, ut in Psal-terio et Proprio de Tempore, ac in Proprio et Communi Sancto­rum.

2 Non dicitur in Triduo ante Pascha, ut suo loco notatur, nee in Officio Defunctorum per annum, excepto die Commemora-tionis omnium Fidelium Defunctorum et omnium Defuncto­rum Ordinis, ac in die obitus seu depositionis Defuncti, et quandocumque dicuntur tres Nocturni.

Top

XXIII De Hymnis

1 Hymni semper dicuntur in qualibet Hora, prseterquam a Triduo ante Pascha usque ad Completorium Sabbati Sancti inclusive et prasterquam in Officio Defunctorum.

2 Ad Matutinum Hymnus dicitur post Psa'mum Venite, repetito Invitatorio. Ad Laudes et Vesperas post Responso-rium breve, ad Horas ante Psalmos, ad Completorium post Psalmos.

3 Dicuntur autem in Officio de Tempore ut in Psalterio, quando proprii Hymni in Proprio de Tempore non adsunt: qui Hymni de Psalterio in Dominicis et Feriis assignati dicuntur ab Octava Pentecostes usque ad Adventum (Dominica infra Octavam Corporis Christi et Ss. Cordis Jesu excepta), et ab Octava Epiph anise usque ad Dominican! I Quadragesima --elusive. In Officio de Sanctis dicuntur ut in Communi Sa^ ex­Sancto-Hymnus dicitur ad Matutinum, Hymnus Matutini ad Laudes, ac Hymnus Laudum ad II Vesperas; si vero II Vesperse non sint de hoc Festp, tune Hymnus Vesperarum conjungitur cum Hymno Matutini sub unica conclusione.

4 In Nativitate Domini usque ad Epiphaniam, in Festo Cor­poris Christi et per Octavam, et quandocumque fit Officium beatae Marias tarn duodecim quam trium Lectionum, etiam Tempore Paschali, in fine omnium Hymnorum (praeterquam in fine Hymni Ave, maris stella, et Hymni ad Laudes in Festo Corporis Christi atque Hymnorum in Festo VII Dolorum beatte Marias Virginis, qui habent ultimum Versum proprium) dicitur Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine, ut in Com­muni Festorum B. M. V. etiamsi dicantur Hymni de Sanctis, qui infra Octayas praedictas celebrantur, dummodo Hymni sint eiusdem metri, nee habeant ultimum Versum proprium, ut Hymnus sanctas Crucis ad Vesperas, et Apostolorum ac pluri-morum Martyrum ad Matutinum.

5 In Epiphania Domini et per Octavam ac in Festo Trans-feurationis in fine omnium hymnorum dicitur; Gloria tibi, Bomine, qui apparuisti hodie.

6 A Dominica Paschas usque ad Ascensionem in fine omnium Jymnorum dicitur Gloria tibi, Domine, qui surrexisti a mor-,.uis, etiam in Festis Sanctorum, eodem Tempore Paschali loccurrentium, dummodo Hymni sint ejusdem metri, nee ha-beant ultimum Versum proprium, qui non mutatur, ut supra.

7 In Ascensione autem usque ad Pentecosten, (practerquam in Hymnojesu, nostra redemptio), dicitur Gloria tibi, Domine, qui scandis super sidera; similiter etiam in Festis tune occur-rentibus.

8 In Pentecoste vero et per Octavam, dicitur Gloria Patri Domino^ Natoque ciui a mortuis, etc.

9 In Festo autem 3s. Cordis Jesu et per Octavam dicitur Glo-ria tibi, Domine, qui Corde fundis gratiam, ac in Festo D. N. j. C. Kegis Gloria tibi, Domine, qui sceptra mundi temperas. Aliis teniporibus terminantur Hymni, ut suis locis ponitur.

10 Quando eodem die plura occurrerint Officia, quae pro­prium habeant conclusionem Hymnorum, conclusio dicitur, quas propria est OfEcii, quod recitatur. Quod si Officium diei careat conclusione propria, sumitur conclusio, quse sit propria Officii primo loco inter cetera conclusionem propriam habentia commemorati; ita tamen, ut neque in I aut II Vesperis, neque ad Cpmpletorium eas respective sequens adhibeatur conclu­sio alicujus Festi, aut diei Octavse SimpHcis, si de eis ad ipsas Vesperas omittenda sit Commemoratio. Deficiente vero etiam Officii commemorati conclusione propria, dicitur conclusio de occurrenti Octava communi, vel secus de Tempore, In Officiis tamen de Tempore Adventus, quamvis conclusio Hymnorum propria non habeatur, numquam adhibetur conclusio Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine.

Top

XXIV De Antiphonis

1 Ad omnes Horas nocturnas et diurnas semper cum Psalmis et Canticis dicuntur Antiphonae, vel una vel plures, pro diversitate Officii et Horarum, exceptis Psalmis Domine, quid multiplicati, Deus misereatur, et Psalmis Completorii, qui sine Antiphonis semper dicuntur.

2 Si de Tempore fiat Officium, id est, de Dominica autFeria, dicuntur Antiphonae ut in Psalterio, quas cum Psalmis jiositae in Vesperis Dominicse et Feriarum, et in Nocturnis numquam mutantur, nisi in Tempore Paschali, in quo dicitur una tan turn Antiphona Alleluja ; excepto etiam Tempore Adventus, in quo ad utrasque Vesperas et Nocturnos Dominicae ponuntur Antiphonae propriae etiam in Rubrica mensis Augusti: et semper in Sabbato ponitur Antiphona ad Magnificat quas contigua est libro Scripturas in Dominica ponendo.

4 In Festis Duplicibus trium Lectionum, quando Antiphonas propriae in Proprio Sanctorum non habentur, et in Officiis implicibus, ad Vesperas, Matutinum et Laudes dicuntur Antiphonas, quas cum Psalmis positas sunt per singulas Ferias in Psalterio, qua? numquam mutantur, etiam si Festum occurrat muntur.

5 In Festis Duplicibus duodecim Lectionum et infra Octavas i Vesperas dicuntur Antiphonas de Laudibus, quarta praeter- propnae in Laudibus, et ahae proprise non tuerint ad Horas, sumuntur ex Laudibus, quarta similiter praetermissa, hoc qr-dine: Ad Primam prima, ad Tertiam secunda, ad Sextam tertia, ad Nonam quinta.

6 In Feriis Adventus, cjuas non habent in Laudibus An-tiphonas proprias, sumuntur ad Horas ex Laudibus Dominicge prascedentis. Ubi vero in Laudibus Feriarum fuerint proprias, sumuntur ex ipsis Laudibus.

7 Tempore Paschali, in Officio tarn duodecim quam trium Lectionum ac Ferias, Psalmi cuiuslibet Nocturni dicuntur sub unica Antiphona, quse Officio convenit, ut suis locis ponitur; et in fine omnium Antiphonarum additur Alleluia, quando in illis non habetur. A Septuagesima usque ad Pascha, ubi habetur Alleluia tacetur, neque aliud ejus loco dicitur.

8 In Duplicibus ad Vesperas, Matutinum et Laudes tantum, Antiphonas dicuntur ante Psalmos vel Cantica integrse, et post Psalmos vel Cantica integral repetuntur: in aliis Horis, et in Officio non Duplici, in principio Psalmorum vel Canticorum inchoatur tantum Antiphona, deinde in fine integra dicitur. Et quando Antiphona sumitur ex principio Psalmi vel Cantici, et incipit sicut Psalmus vel Canticum, post Antiphonam non re-petitur principium Psalmi vel Cantici, sed continuatur quod sequitur in Psalmo vel Cantico, ab eo loco, ubi secundum ritum diei desinit Antiphona, sive integra dicatur, sive tantum in-choetur, dummodo eadem sint verba, nisi discontinuetur per Alleluia.

9 Antipbonis propriis, tam in Officio de Tempore, quam de Sanctis, semper cedunt, quas habentur in Psalterio et in Com-muni Sanctorum.

10 Quando fit aliqua Commemoratio, semper dicitur Anti­phona ante Orationem cum Versu, quae sumitur ex Officio, quod convenit ei, de quo fit Commemoratio; ita ut in Vesperis sumatur Antiphona, quas assignatur ad Magnificat in Laudibus, quas ad Benedictus cum Versibus qui habentur post Hymnurn.

11 Antiphonge sanctae Marias positas in fine Completorii, di­cuntur ut inferius in propria Rubrica disponitur.

Top

XXV De Psalmis

1 Psalmi in Officio de Tempore per omnes Horas in Domini-cis et Feriis dieuntur eo modo, quo distributi sijnt in Psalterio: aliquando aliter in Proprio de Tempore signetur. In Festis uplicibus minoribus, quando in Proprio Sanctorum non ha-ntur Antiphonas proprise, et in Officiis Simplicibus ad Noc-:nps dicuntur Psalmi cum Antiphonis de Psalterio, ut in jeriis. In Festis veto duodecim Lectionum et infra Octavas Rcuntur, ut in proprh's locis signantur : alioquin ut in Cornmuni Sanctorum.

2 Ad Laudes in Dominicis extra Tempus Paschale dicuntur f Psalmi Miserere, Confiteminl cum reliquis: Tempore vero Paschali Psalmi De-minus regnavit, Jubilate cum reliquis ut in Psalterio. In Feriis autem, etiam Tempore Paschali, in Dupli-cibus minoribus, quas ad Laudes non habent Antiphonas pro­prias, et in Officiis Simplicibus, dicitur Psalmus Miserere cum reliquis in Feriis per Hebdomadam in Psalterio distributis. In Dominicis infra Octavas Domini privilegiatas, in omnibus Festis duodecim Lectionum, et in DupHcibus minoribus, qua^ habent Antiphonas proprias, dicitur Psalmus Dominus regnavit cum reliquis ut in Dominica Tempore Paschali.

3 Psalmi Horarum, scilicet ad Primam, Tertiam, Sextam, Nonam et Completorium semper dicuntur, ut in Psalterio distributi vel positi sunt, sive de Sanctis, sive de Tempore fiat Officium, excepto Triduo ante Pascha.

4 Psalmi de Dominica ad Vesperas, ut plurimum dicuntur in Vesperis Festorum duodecim Lectionum: cum vero aliter fieri debet, suis locis notatur. In Vesperis Duplicium trium Lectio­num, qu£e Antiphonas proprias non habent, et in Vesperis Officii Simplicis, dicuntur Psalmi de Feria occurrenti, ut in Psalterio. In Vesperis infra Octavam dicuntur Psalmi ut in II Vesperis Festi, nisi aliter in suis locis notetur: sed in I Vesperis diei Octavse dicuntur ut in I Vesperis Festi, nisi aliter notetur.

5 In fine Psalmorum ^semper dicitur Gloria Patri, praster-quam in Psalmo Credidi, cui (quando in Vesperis Psalmi di­cuntur de Feria) conjungitur immediate Psalmus Laudate Do-minum, omnes Gentes; et dicuntur sub uno Gloria. Similiter Psalnius Laudate Dominum de caslis, cum duobus sequentibus conjungiturf et in fine ultimi tantum dicitur Gloria, ut suis locis notatur. Praeterea non dicitur in Triduo majoris Hebdomads ante Pascha, nee in Officio Defunctorum, cujus loco pro De-functis dicitur Requiem zeternam dona eis, Domine, etiamsi fiat Officium pro uno tantum.

6 Psalmus Beati immaculati, cum aliis quibusdam Psalmis, dividitur, et ad quamlibet illorum diyisionem dicitur Gloria Patri, tit omnia in Psalterio suis locis distribuuntur. In Noctur-nis vero duodecim Lectionum et Vesperis, prasterquam illis, in quibus dicuntur Psalmi feriales, tales divisiones non observantur.

7 Ut sacras Vulgatte editionis puritas inconfusa et illibata servetur, etiam quoad interpunctiones et distinctiones in sacris Bibliis appositas, additus est Asteriscus *, ut sit nota musical partitionis in medio versu.

Top

XXVI De canticis

1 In omni Officio duodecirn Lectionum in III Nocturne di­cuntur tria Cantica, quas tarn in Officio de Tempore quam de Sanctis suis locis habentur.

2 In Festis duodecim Lectionum et diebus infra Octavas ad Laudes semper dicitur Canticum Bcnedicite, ut in Dominica, et in fine ejus non dicitur Gloria Patri sicut in aliis Canticis dicitur, nee respondetur Amen, Alia Cantica ferialia ut in Psalterio, ad Laudes dicuntur, quando fit Officium Duplex trium Lectionum vel Simplex de Sanctis, vel de Feria, etiam Tem­pore Paschali.

3 Canticum Ucneilictus ct Magnificat semper dicuntur suo loco, ut in Psalterio.

Top

XXVII De versibus

1 Versus semper dicuntur ad Matutinum post ultimum Psalmum et Antiphonam Nocturnorum: et si duo tantum fue-rint Nocturni, dicuntur post ultimam Antiphonam I Nocturni, et in II Nocturno post Capitulum. Ad Laudes et Vesperas Versus dicitur post Hymnum : ad Horas dicitur post Capitulum.

2 Quando fit aliqua Commemoratio, semper post Antipho­nam ejus, de quo fit Commemoratio, dicitur Versus, qui in ejus Officio ponitur post Hymnum Vesperarum et Laudum, nisi aliter notetur.

3 Versibus prsedictis Tempore Paschali semper additur Al-K-luiji: non autem Versibus Precum Primte et Completorii, nee in I'rutHisa ad Primam, neque etiam in Versibus Responsorio-rum. Extra Tempus Paschale, quamvis in aliquibus Festis Versibus Horarum addatur Allcluja non ideo tamen additur ad Primam et Completorium.

4 In Officio Duplici trium Lectionum et Simplici de Sanctis et de Feria, in I Nocturno post omnes Psalmos feriales cum Antiphonis dicitur Versus de Feria occurrenti ut in Psalterio, in Officio feriali pro diversitate Temporum, in Officio vero Duplici et Simplici extra Tempus Paschale, semper ut in Feria per annum, etiam infra Octavas, excepta Octava Ascensionis Domini, in qua in Festo Duplici Versus sumitur ut in die infra Octavam de Festo Ascensionis, quod etiam in Feria VI post Octavam servatur. Infra Octavas vero, nisi aliler in propriis locis notetur, dicitur Versus de Communi Sanctorum vel diei Festi hoc ordine : Feria II et V Versus 1 Nocturni, Feria III et VI Versus II Nocturni, Feria IV et Sabbato Versus HI Nocturni. In II Nocturno post Capitulum dicitur Versus in Duplicibus trium Lectionum et Simplicibus ut Feria II in Psalterio pomtur ; infra Octavas Versus regulariter ut in die ad Sextam j praeterquam III et VI Feria, in quibus dicitur Versus III Nocturni, nisi suis locis proprii habeantur.

5 Versus positi in Psalterio ad Laudeset Vesperas semper dicuntur, quando alii proprii non assignantur "m Proprio de Tempore.

Top

XXVIII De Absolutionibus et Benedictionibus ante Lectiones

1 Absolutiones et Benedictiones dicuntur per ordinem in Officio duodecim Lectionum ante Lee tiones, ut in Psalterio ponuntur scilicet post Versum, dicto Pater neater, Ei ne lias dicitur Absolutio et Benedictiones, ut ibi : praeterquam in Matutinis Tenebrarum majoris Hebdomadas, et in Officio Def unctorum, in quibus Absolutio et Benedictiones non dicuntur.

2 In Officio trium Lectionum, si fit de Feria, in qua singula tre: Lectiones sunt de Scriptura, Absolutio et Benedictiones sumuntur ex Psalterio hoc ordine ; Feria II et V dicuntur_Absolutio et Benedictiples tres priores 1 Nocturni : Feria III et VI, II Nocturni, Feria IV et Sabbato tres posteriores III Nocturni.

3 Si autem singula tres Lectiones hit de Homilia super Evangelium, Absolutio dicitur secundum Ferias it supra : Benedictiones vero semier dicuntur, ut in III Nocturne, .cilicet : I Benedictio erit Kvan^o ica leclio '. II Divimim auxilium, .II Ad societnlem.

4 Si fit de Sancto trium Lectlomm, Absolutio dicitur secundum Ferias ut supra : Benedictiones /ero semper dicuntur ut in III Nocturne, hoc modo : I I lie nus jcnedicat : II Cujus vel Quorum /el Quarum Vesluni colimus ; 111 \d socieiatem : si vero occurrat ^igjlia, I Benedictio erit Evangelica cnlio. Infra Octavas de Sanctis \bsolutio et Benedictiones dicuntur .it supra. Si III Lectio erit de Homilia Vigiliae, III Benedictio ;rit Kvan^elica lectio.

5 In Officiis Duplicibus et Feriis, in quibus una tantum dicitur Lectio, Absolutio dicitur secundum Ferias ut supra. Benedictiones vero dicuntur hoc prdine : Feria II et V dicitur Benedictio ultima 1 Nocturni, Feria III et VI ultima II Nocturni, Feria IV et Sabbato ultima III Nocturni.

6 Quando fit Officium sanctae Marias in Sabbato, Absolutio et Benedictiones dicuntur, ut habentur in ejus Officio circa finem Breviarii ; in aestate, quando unica tantum Lectio dicitur, unica Benedictio erit, quee est III in eodem Officio ante Lectionem III dicenda.

Top

XXIX De Lectionibus

1 Lectiones leguntur ad Matutjnum, dictis Psalniis Nocturnorum cum Antiphonis, Versibus, Absolutionibus quoque et Benedictionibus ut supra. I n Duplicibus I et 11 classis, in Duplicibus majoribus et Dominicis dicuntur duodecim Lectiones, id est, in quplibet Nocturne quatuor. In Duplicibus minoribus, Vigiliis, Quatuor Temporibus, Feria II Rogationum, diebus infra Octavam et in omnibus Feriis per annum leguntur in I Nocturne* tres tantum Lectiones ; exceptis Duplicibus minoribus, Slmplicibus et Feriis a Dominica in Albis usque ad Octavam Ascensionis et a Dominica I Ss. Trinitatis usque ad Kalendas ! Novembris ; in quibus una tantum i Lectio recitatur, in Duplicibus et ' Simplicibus quidem de Sancto cum Responsorio suo prolixo, in Feriis : vero de vetere Testamento cum ; brevi Responsorio, ut habetur in ; Proprio de Tempore Paschali, et ; in Psalterio in Feria.

2 In Officio duodecim Lectionum . dicuntur hoc modo : In I Nocturne ' semper leguntur quatuor Lectiones de Scrjptura, quae (quando per hiemem suis locis proprise aut de . Communi non assignantur) semper I leguntur ut in Officio de Tempore, j quEe sua quaque die occurrunt I legendae : per Kstatem vero, quando \ in Feria una tantum legitur Lectio \ brevis, accipiuntur de Communi ! Sanctorum, si propriae non fuerint, j aut assignentur. In Festis tamen i Domini, beatae Marias Virginis, j Angelorum, sancti Joannis Baptistae, sancti Joseph, Apostolorum, Evangelistarum, in omnibus Duplicibus I vel II classis, in aliis Festis, quas propria habeant Responsoria, et in Omens quibusyis, quae occurrunt in Feriis Lectiones de Scriptura nnlliniode habentibus, Lectiones, quae proprlas non sint, sumentnr de Communi. In Dominicis, quando occurrit Duplex I vel II classis vel Festum Domini, in I Nocturne leguntur Lectiones Festo propfiae de Scriptura vel de Communi assignatae. Quodsi Lectiones in Dominica omissse, erant Initium alicujus Epistola; Catholicae aut Libri sacrae Scripturae, tune legentur in 1 Nocturno primi cujusque Festi duodecim Lectionum, quod celebratur infra Hebdomadam, non habentis similiter Lectiones de Scriptura proprias ; vel in Festo trium Lectionum loco I et II Lectionis, et in hieme etiam in Officio feriali, si prius occurrerit. In apstate vero, si Lectiones Dominicae impeditee infra Hebdomadam in Festo duodecim vel trium Lectionum poni non possunt, leguntur in Officio feriah, loco Leclionis brevis, (faciendo ex quatuor Lectionibus tres), cum tribus prioribus Responsoriis I Nocturni Dominicae. De Lectionibus positis in Feriis Adventus et in Feriis ab Octaya Epiphanitc usque ad Septuagesiniam ttemque in Feriis a Dominica [ Novembrb usque ad Adventum, quando dicendse sint in Festis Sanctorum, observandse sunt Rubricse, quae ponuntur in Proprio de Tempore Feria II po st Dominicam I Adventus. In II Nocturne, si fit de Sancto duode cim Lectionum, quatuor Lectione.' leguntur de vita Sancti, vel de aliquo Sermone aut Tractatu, qui ei convenit : qua? si non adsint pro> prize, leguntur ex Communi SanctO' rum. Ex quo etiam Communi com pletur numerus quatuor Lectionum, quando Officium fit duodecim Lectionum de aliquo Sancto, qui habel tantum unam vel duas Lectione; proprias. Si fit de Dominica vel alic Oflficio duodecim Lectionum pei annum, regulariter leguntur quatuoi Lectiones de sermone aut Tractatu, qui in illis ponitur. In III Nocturne semper leguntur quatuor Lectione: de Homilia in Evangelium, posita in Proprio, aut ex Communi as signatae, et primse l.ectioni de Ho milia semper preeponitur principmrr Evangelii, de quo est Homilia, Exclpiuntur ab hoc ordinario Lee tionum Matuttna Tenebrarum anti Pascha, et Defunctorum, ut in sui: Officits ponitur.

3 Si in Oflicio duodecim Lectio num contingat fieri Cpmmemora tionem de Festo Duplici alicuiu: Sancti, qui propriam habet Lectio nem, XII Lectio legitur de Sancto una curn Responsorio de eoden Sancto, ut supra dictum est n Rubrica de Commetnorationibu num. 13. Si autem non habueri propriam, sed appropriatarn d< Communi, omittitur. In Duplicibu tamen I classis, in Dominicis et ii die Octava Corporis Christ! null Tjectio de Sancto legitur. Quod s eodem die occuriat Feria vel Vigilia, quEe habeat Hpmiliam, XI Lectio Sancti omittitur, et eju loco legitur Homilia Feriae vel Vigi lias (quando de Vigilia facienda ej Commemoratio), scilicet vel I Lecti de Homilia, vel tres simul in unar Lectionem conjunctee. Similite quando infra Octavam occurri Vigiliae tunc III Lectio cum suo Responsorio erit de eadem Homilia. In Festo vero Dupllci trium Lecliomim si occurrit Vigilia. 1 et II Lectio erunt de Homilia Vigilias cum duobus Responsoriis de Ferja occurrenti vel Dominica precedent!, ut dicetur in Rubrica de Responsoriis. Si plures occurrant duodecimae Lectiones propriae de Sanctis, legitur tantum ilia dignioris.

4 In Officio trium Lectionum, si fit de Feria, tres Lectiones leguntur de Scriptura, nisi tres sint de Homilia, quia tune omissis Lectionibus de Scriptura leguntur de Homilia. Si fit de Sancto, I et II Lectio erunt de Scriptura per hiemem, ut in Proprio Temporis, Hide Sancto: per sestatem vero, (quando non est legendum de Scriptura Dominica? omissa, aut de Homilia Vigilias) unica de Sancto : quod servatur etiatn in Officio Sanctae Mariae in Sabbato.

5 Lectiones autem de Scriptura in Officio de Tempore sic distributee suut per annum, a Dominica I Novembris usque ad Quadragesimam, ut quotidie aliquid ex ea legatur, etiam in Officio de Sanctis, quando aliae (ut dictum est) non assign an tur.

6 Initia Librorum sacrae Scripturas, (qui fere semper in Dominicis inchoantur) eo die ponuntur, quo nptata sunt. Qua?, si die suo impediantur, infra Hebdomadam reponuntur, etiam si fiat Officium de Sancto, nisi in Festo aliae propriae Lectiones de Scriptura assignentur ; tune enim Initium Hbrl de Scriptura transfertur in sequentem diem similiter non impeditam, et Lectiones illi diei de eadem Scriptura assignatae, vel cum superioribus Lectionibus legantur vel omittantur : ita ut non oporteat eas amplius in alio sequent! die resumere, se_d illa legantur, qusa sua quaque die occurrunt, aut cum eisdem jungantur. Quod semper in bieme servetur, quando Lectiones occurrentes de Scriptura aliquo die omittuntur.

7 Quod si contingat, ut una vel plures Dominicae propter Festa incidentia impediantur, nee possit poni Initium unius vel plurium Scripturarum, ponatur infra Heb lomadam in Officio sive duodeim sive trium Lectionum primum iccurrente. quod non habuerit proirias Lectiones de Scriptura, vel Ipmiliam, ut etiam supra dictum uit. Si vero talia Festa non occurant, vel Feriae, in quibus ejusmodi Scriptura poni possit, tune in una Dominica, vel Festo conjungantur n I Nocturne duo vel plura Initia jcripturarum, ut necessitas postula'erit.

8 Cum autem Initium alicujus 5ropheta2 minoris, mense Novembri, nfra Hebdomadam impeditur ali[uo Festo habente proprias Lectioics de Scriptura, dictum Initium Jropheta2, quoad commode fieri pot:rit, ponatur in sequent! Feria, alio imili Initio Scripturse ponendo vel <"esto non impedita ;alioquin in prse:edenti simiHter non impedita, itaut iliquo modo ponatur, etiamsi plura nitia eodem die poni oporteat.

9 De Scriptura quoque tantum •st positum, quantum satis videtur iro Dpminicis, quae numerantur a Dominica in Albis usque ad Domilicam I Novembris, et pro numero iebdomadarum, quas esse possunt nter Epiphaniam et Septuagesinam, et inter Dominicam I Novem»ris et Adventum. Ubi vero contin;it minui numerum Dominicarum et lebdomadarum post Epiphaniam, .dveniente Septuagesima, quod su>erest de Eplstolis beati Pauli, quae listributEe sunt pro numero dictaurn Dominicarum et Hebdomadaurn, eo anno omittitur, quamvis de iliquibus Epistolis nihil sit lectum. ^uod etiam fit de Scriptura ex ibris Regum, (de quibus in Domiiicis legitur a Dominica II post Dentecosten usque ad Dominicam I Vugusti), cum non expletur numeus Doniinicarum post Pentecosten le eis Libris annotatus usque ad nensem August!, quia tune, Lectiolibus de his Libris omissis, legitur le Scriptura, quae ponitur mense Vugusti, Quid autem observandum it, cum mensis, cui quinque Domilicss assignantur, non habeat, nisi [uatuor, in propriis locis notatur.

10 Lectiones de Scriptura positae n Communi Sanctorum leguntur in i'estis, ubi assignantur in Proprio Sanctorum per annum, Rursus, quando aliquod Festum in propria ' icclesia solemniter celebratur : : em, quando aliquod Festum duoecim Lectionum in Fenis per aesta ' :m occurrit, in quibus in OfScio de •. empore non assignantur Lectiones | e Scriptura, tune enim in Festis : jcurrendum est ad Lectiones de ' criptura positas in Communi Sane)rum, nisi recitandse essent Lectiones Dominicae precedentis, quae npeditee fuerunt Festo proprias lectiones habente. Aliie Lectiones I et III Nocturni positae in Commni Sanctorum similiter leguntur, uando in Proprio Sanctorum assigantur, et quando in aliqua EccleLa aliquod Festum celebratur cum uodecim Lectionibus, (quia in ea st solemne, ant consuetum in ea elebrari), quod proprias et appro•atas de Festo Lectiones non hamerit.

11 Lectiones I Nocturni leguntur :um titulo libri, ex quo sumuntur, lisi aliter in propriis locis notetur. Jectlones etiam II Nocturni, quan[o sunt ex aliquo Sermone vel Tracatu, leguntur cum titulo et nomine Vuctoris, alias mmime. Et similiter n III Nocturno preeponitur titulus Vuctoris, cujus est Homilia.

12 In fine cujusque Lectionis licitur Tu nutem. Pnnilne. miserere loijis ' et respondetur Oeo siatias. ^uod etiam fit in Lectionibus brevidus Nocturnorum et in principio 3ompletorii ; Item in fine Primee post PrRtiosa tarn in fine Lectionis :>revis extra Chorum, quam in fine Lectionis sancts Regula in Choro ; praeterquam in Triduo majoris Heblomadae ante Pascha, et in Officio Defunctorum, ut suis locis ponitur.

Top

XXX De Responsoriis prolixibus

1 Responsorla prolixa dicuntur ad Matutinum post Lectiones in Oflficio duodecim et trium Lectionum, id est, post quamlibet Lectionem dicitur unum Responsprium, ut infra.

2 Tn omni Officio duodecim Leetionum dicuntur etiara duodecim Responsoria, et in fine IV, VIII et XII dicitur Gloria Patri, cum repetitione partis Responsc3ii, quod regulars est in fine ultimi Responsorii cujuslibet Nocturni, tarn in Officio duodecim quam trium Lectionum, excepto tempore Passionis, no tempore loco Gloria ljatn,reetitur Responsorium a principle ; fcepto etiam Officio Defunctorum, jjus loco dicitur Requiem aleiiani etc. Qui Versus Gloria Patri, uibusdam diebus dicitur in I Resonsorio, ut in propriis locis annoitur.

3 Quandp in Officio duodecim icctionum in I Nocturno leguntur jectiones de Scriptura occurrente i Proprio de Tempore, Responsoia quoque sumuntur de Feria ocurrente in Proprio de Tempore, .ummodo resumendae vel anticiiandae non sint Lectiones cujusvis )ominicse impeditae, quae semper Icuntur cum suis Responsoriis, aut ion occurrant Octavge Domini, quae n universa Ecclesia recoluntur, in [uibus semper adhibenda sunt Reponsoria de Octava. Quodsi in ^estis vel Officiis, qua^ Lectiones ion stricto sensu proprias babent, eponendas sint juxta Rubricas .ectiones de aliquo Initio Scriptures iccurrentis, ese leguntur cum Reiponsoriis de Festo propriis, si base labentur, secus de Tempore, ut su3ra, numquam vero cum Respon;oriis de Communi vel de Octava, 1U32 non sit de Tempore. Quando ad Lectiones de Scriptura occurrente Responsoria de Feria occurrente in Proprio de Tempore sumenda sunt, ut supra dictum est, quoad IV Responsorium de Tempore servetur Rubrica propria in Proprio de Tern pore.

4 In Festis et Officiis trium Leetionum de Sanctis et infra Octavas in I Nocturno dicuntur tria Responsoria ; scilicet in Duplicibus et Simplicibus I et II Responsorium ad I et II Lectionem de Scriptura occurrente vel de Homilia Vigilife, si occurrat, sumuntur de Feria occurrente, ut supra dictum est, III vero proprium de Proprio vel Communi Sanctorum, alioquin I primi Nocturni de Communi; infra Octavas vero tria Responsoria, nisi propria assignentur, de Festo hoc ordine : Feria II et V, — I, II et III Responsorium I Nocturni ; Feria III et VI, — I, II et III Responsorium II Nocturni ; Feria IV et Sabbato — I, II et III Responsorium III Nocturni ; in Feriis autem, nisi propria assignentur, de Dominira, in qua primo sunt posita, eodem ordine, quo supra infra Octavas. In asstate, quando In Officio Duplici vel Sunplici de Sancto unica Lectio legitur, Responsorium dicitur proprium de Proprio vel Communi Sanctorum, alioquin I Respousorium I Nocturni de Communi.

5 Sumuntur autem Responsoria ex eo loco, ubi primo sunt posita in principio mensis vel libri, et repetuntur in aliis sequentibus Dominicis illius mensis, in quibus alia non assignantur, vel donee de illo Libro legitur, unde sumpta sunt Responsoria, donee nova Historia ponatur. quae autem in prima Hebdomada mensis posita sunt per Ferias, repetuntur eodem ordine in eisdem Feriis per sequentes Hebdomadas, donee alia ponantur. Ubi vero non adsunt propria, semper ex Nocturnis Dominica: sumuntur dicto ordine.

6 Ad ponendam Historian! novam, (id est nova Responsoria), in Dominicis, in quibus celebrari contingit Festum ex solemnioribus, sufficit ponere Responsorium primutn ejus Historise, scilicet post Homiliam, quee in ipsa Dominica loco XII Lectionis legi consuevit, sed prima die infra Hebdomadam, qua de Scriptura ejus Dominican legitur, dicantur Responsoria I Nocturni ejusdem Dominicse, ut supra dictum est. Responsoria vero, quae in aliquibus Feriis per Hebdomadam habentur, si eo die quo posita sunt, non possunt dici propter Fes turn occurrens, non sunt transferenda in aliam diem, sed omittuntur.

7 Si contingat, in Officio duodecim Lectionum, duodecimam Lectionem de aliquo Sancto, vel Homiliam, vel tertiam in Officio infra Octavam poni de Homilia, tune ultimum Responsorium dicitur de eo, cujus est Lectio, scilicet, si est de Tempore, primum I Nocturni Dominicae prgecedentis, nisi aliud proprium in propriis locis notetur ; si est de Sancto, proprium de f roprio vel Communi Sanctorum, alioquin primum I Nocturni de Communi Sanctorum, nisi forte primum sit unum ex diet is, aut non supersit, nisi unum ; tune enim secundum vel quod unicum superest, sumitur. Quod si Festum Omnium Sanctorum in Dominica venerit, tune post XII Lectionem, quae erit de HomiHa Dominicse, sumendum erit Responsorium Duo Seraphim, ut in Dominicis post Pentecosten usque ad Adventum ponitur.

8 Tempore Paschali, in fine Responsorii, ante Versum additur Alleluja,

9 In I Vesperis Festprum solemnium relinquitur arbitrio cujuscumque Congregationis recitare seu canere in Chore post Capitulum, Responsoria prolixa consueta et approbata.

Top

XXXI De Responsoriis brevibus

1 Responsoria brevia in Feriis dicuntur in I Nocturno post brevem Lectionem, et in Laudibus ac Vesperis post Capitulum : prseterquam in Triduo ante Pascha. Item dicuntur in Dominica et in omnibus Festis Duplicibus, infra Octavas, et in Simplicibus ad Vesperas et Laudes.

2 In Officio de Dominica vel Feria per annum, dicuntur ut in Psalteno. In Adventu autem, in tota Quadragesima, Tempore Passionis et Paschali, ut suis locis habentur propria. In Festis similiter, quando non habentur propria, dicuntur ut in Communi Sanctorum.

3 In fine Responsorii brevis dicitur Gloria Patri cum repetitione Responsorii eo modo, quo ordinatur ad Vesperas et Laudes in Dominica. I Adventus, prjeterq^uam Temp_ore Passionis : tune enim non dicitur Gloria Patri, sed solum repetitur Responsorium breve a principio.

4 Responsoria brevia, quando ratione temporis mutentur, dicitur suis locis.

5 Tempore Paschali usque ad Sabbatum post Pentecosten inclusive, in fine Responsorii brevis ante Versum dicuntur duo Alleluja, quae etiam post dictum Versum repetuntur pro parte Responsorii.

Top

XXXII De Capitulis

1 Capitula semper dicuntur (preeterquam in Triduo ante Pascha atque in Oflicio Defxinctorum) ad Vesperas, Laudes et alias Horas dictis Psalmis et Antiphonis ; ad Completorium vero dicto etiam Hymno. Dicuntur etiam Capitula post Psalmos et Antiphonam vel Antiphonas II Nocturni diebus infra Octavas, in Officiis Duplicibus tnuni Lectionurn et Simplicibus, et in Officio feriali. Et quidetn infra Octavas dicuntur, quae suis locis in Festis ipsis sunt assignata ; ubi vero nihil assignatur, accipiuntur Capitula Sextai. In Duplicibus trium Lectionurn et in Officio feriali, ut reperiuntur in Psalterio secundae Ferise, in Officiis Simplicibus, ut suis locis assignatur.

2 Capitula Dominicalia posita in Psalterio in I et II Vesperis, in Laudibus et Horis dicuntur a IV Dominica post Pentecosten usque ad Adventum, et all post Epiphaniam usque ad Septuagesimam. Capitula autem ferialia dicmitur post Octavam Pentecostes usque ad Adventum, et ab Octava Epiphania: usque ad Dominicam I Quadragesimse. Alits temporibus dicuntur ut in Proprio de Temppre : si fit de Sanctis, ut in Proprio de Sanctis, cum propria adsunt : alioquin de Communi Sanctorum.

3 In Dominicis, Festis (etiam trium Lectionum), diebus infra Octavas totoque Tempove Paschali ad Primain dicitur Capitulum Kegi sa;culorum : in afiis vero Feriis Parem et veritatem. Capitulum autem Completorii (quando Capitula dicuntur) numquam mutatur, ut in Pt,alterio.

4 In Dominicis ab Adventu usque ad Octavam Epiphania;, et a Septuagesima usque ad tertiam post Pentecosten, et iu Feriis Temporis Paschalis, et in omnibus Festis regulariter Capitulum positum in I Vesperis dicitur in Laudibus, ad Tertiam et in II Vesoeris, quibusdam exceptts, qua? suis locis assignantur. Post Capitulum semper respondetur Dec gratias.

Top

XXXIII De Oratione

1 Oratio in omnibus Horis semper dicitur post Kyrie, eleison et Pater npstcr, ad Primam tamen et Compietorium dictis Precibus, si dicendas sint ; in Matutinis duodecim Lectionum post Hymnum Te decet Iau,s3 in aliis post Kyrie, eleison et Pater noster II Nocturni.

2 Ad Primam et Completorium numquam mutantur Orationes, qua habentur in Psalterio, preeterquam in Triduo ante Pascha, in quo Triduo ad omnes Horas usque ad Nonam Sabbati sancti inclusive post Psalmum Miserere dicitur Oratio diei, ut suo loco ponitur. In Nocturnis et in aiiis Horis regulariter dicitur Oratio, quae dicta estin I Vesperis. In Quadragesima autem, Quatuor Temporibus, Vigiliis et Feria II Rogationum, Oratio, quae ponitur in II Nocturne, dicitur etiam ad Laudes, Tertiam, Sextam et Nonam tantum. In Vesperis autem sequentjbus, si fit de Feria, dicitur vel alia propria, ut in Quadragesima, vel Dominicse prsecedentis, ut in aliis Fenis. Quae Oratio prsecedentis Dominicse semper dicitur in feriali Officio per Hebdomadam, quando propria non assignatur. Infra Qctavas dicitur Oratio ut in die Festi, similiter et in die Octava, nisi alia propria assignetur. Diebus quoque f erialibus in II Nocturno dicitur Oratio diei. Et similiter in Officiis Simplicibus, Duplicibus trium Lectionum et infra Octavas.

3 Ante Orationem, etiam quando aliquls solus recitat Officium, semper dicitur Versus Uominus vobiscuin, et respondetur Et cum spiritu tuo. Qui Versus non dicitur ab eo, qui non est saltern in ordine Diaconatus, nee a Diacpno, prsesente Sacerdote, nisi de illius licentia. Si quis autem ad Diaconatus ordinem non pervenerit, ejus loco dicat Domine, exaudi orationem meam, et respondetur Rt clamor meus ad te veniat. Deinde dicitur Ot'emus, postea Oratio : quae si unica tantum dicatur, Versus Donrinus vobiscum, vel Domine, exaudi, repetitur finita Oratione, postquam fuerit responsum Amen. Sin autem plures Orationes dicendae sint, ante quamlibet Orationem dicitur Antiphona et Versus, deindeOremus : et post ultimam Orationem repetitur Dominus vobiscum. postea dicitur Benedicamus Domino, respondetur Deo qratias. Deinde dicitur Versus FideHum anima^ : qui Versus non dicitur post Beneaicamus Domino ad Priiuam ante Pretiosa etc., neque ad Completorium ante Versum Henedicat etc., nee quando post allquam Horam Immediate sequitur Officium parvum beatas Mariae, vel Officium Defunctorum aut Septem Psalmi Pcenitentiales vel solae Litanise.

4 Si Orado dirigatur ad Patrem, concluditur Per Domimun, si ad Filium, uai yivis ei regnas. Si in principio Orationis fiat mentio Filii, dicatur _ p«r eumdem ; si in fine Orationis, dicatur Oni tenum vivit ft regnat. Si fiat mentio Splritus Sancti dicatur In uniiate ejusdem Spirit us Sancti etc.

5 Quando plures Orationes dicuntur, prima tan turn dicitur sub sua conclusione Per^Domimnn vel aliter, ut supra : alias* non concluduntur, nisi in ultima Oratione ; sed unicuique Orationi semper pra^ponitur < limms. praeterquam in Officio Defunctorum, in quo alio raodo, quam ut supra, Orationes dicuntur: item in Litaniis, Orationes omnes dicuntur conjunctim sub uno Oremuis. ut suis locis habetur.

Top

XXXIV De Hymno Te Deum et Te decet laus

1 Hymn us Te Deum dicitur immediate post XII Responsorium in omni Officio duodecim Lectionum : mox sequitur Evangelium, et response post illud, Aincn. dicitur Hymnus Tu dectt laus etc.

Top

XXXV De Oratione Dominica et Salutatione Angelis

1 Oratio Dominica Pater noster et Salutatio Angelica Ave. Maria semper dicuntur secreto ante Matutinum, et ad Laudes, quandp duo tantum Nocturni dicti sunt in Feriis, et etiam quando in Officiis duodecim Lectionum, Duplicibus trium Lectionum et Simplicibus dicuntur Laudes separatae a Nocturnis : itemque ante omnes Horas, prasterquam ad Completorium, in cujus principio post Lectionem brevem Fratre.s, sobrii, dicto Versa AdjuLorium nostrum, dicitur tantum Pater nosier, secreto ; et in fine Completorii statirn post Orationem beatae Marias, dicitur Pate.r r.osier. Ave. Maria et Credo, totum ;similiter secreto. Dicitur etiam Pater noster in omnibus Horis ante primam Orationem vel ante Pieces, praeterquam in Matutino duodecim Lectiomim, et Completorio Sabbati sancti ; iteintjue ante Lectiones in Nocturne. Finitis Horis et dicto Versu !• it:.r ni'istercum Avc, Maria pro principle iequentis Horae, qua finita, dicitur Pater noMer, ita ut semper dicatur in fine ultim^e Horse. Si autem post Vesperas immediate sequatur Comjletorium, dicto Hdelium anhna:, incipitur Versus fube. domne, benelicere.

2 Quando in fine Orationis Doninica? proferendum est clara voce Ki nc jio, in'iuca.. semper in prin:ipio eadem voce proferuntur haec iuo verba PaKi n >>i'i. ul in Precious et similibus : alias numquam proferuntur, sed dicitur totum se:reto. Ad Laudes vero et Vesperas totum dicitur clara voce a Priore.

3 Salutatio Angelica semper dici;ur ante Officium beatae Manae, ^uando non conjungitur cum Officio Domini ; quia tune sufficit dixisse iam in principio cum Orations Dominica.

Top

XXXVI De symbolo Apostolorum et Symbolo Sancti Athanasii

1 Symbolum Apostolorum semper Jlcitur ante Matutinum et Primam, st finito Completorio post Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, totum secreto : etiamsi id Primam et Completprium iterum iicendum sit cum Precibus. Quando rero dicitur cum Precibus, ad Prinam et Completorium. clara voce xofertur, Credo in Dtiiim. et in fine 1'arnis returrecrioneui, reliquum di;itur secreto : alias totum secreto iicitur, ut supra.

2 Symbolum S. Athanasii dicitur id Primam post Psalmum AahajsU Dcivimcnio, in Dominica Trinitatis :antum. Et in fine illius dicitur ( Gloria Patri.)

Top

XXXVII De Precibus et Genuflexione

1 Preces, id est Credo, Adjntorium. Confiteor. Dignare. Domine exaudi. dicuntur aliquando ad Priiiam et Completorium, ut suis locis in Psalterio ponuntur : et quando dicendae sunt, dicuntur ante Orationem.

2 Non dicuntur autem in Duplicibus, nee infra Octavas, nee in Vigilia Epiphanies et Feria VI et Sabbato post Octavam Ascensionis ; etiamsi infra Octavam fiat Officium de Dominica vel Feria privilegiata ; vel Duplex occurrente Dominica vel Feria, ut supra, impediatur, quia tune ratione Duplicis simplificati, vel ratjone Octavae, etiam diei Octavam simplicis, non dicuntur ; alias semper dicuntur.

3 In Vigiliis Preces dicuntur tanturn ad Primam : ad Completorium vero sequens non dicuntur, quia a Vesperis fit de Festo.

4 Preces jam dicta una cum praecedente Pater noster, ad Primam et Completorium, sicut et Pater noster, quod dicitur ad omnes Horas ante rationem, in Feriis Adventus, Quadragesimse, Quatuor Temporum et Vigiliarum, quae jejunantur (exceptis Vigilia Nativitatis Domini, ac Vigilia et Quatuor Temporibus Pentecostes) dicuntur flexis genibus, ab Hebdomadario quid em usque ad Versum Dormnus vobiscum ante I Orationem, ab aliis autem usque ad Versum Benedicamus Domino, post ultimam Orationem. In Triduo tamen ante Pascha, quod est a Matutinis Ferise V, non surgit Hebdomadarius ad Orationem Fespice. In aliis diebus et Feriis per annum non flectuntur genua.

5 Quando ad Amiphonas beatae Mariae in fine Officii flectuntur genua, dicitur in propria Rubrica.

Top

XXXVIII The suffragio omnium Sanctorum

1 Commemoratio communis seu Suffragium de omnibus Sanctis, quod habetur in Psalterio post Vesperas Sabbati, dicitur in fine Vesperarum et Laudum ab Octava Epiphaniee usque ad Dominicam Passionis exclusive, et ab Octava Pentecostes usque ad Adventum exclusive, in Domincis, Feriis, Vigiliis (exceptaVigilia omnium Sanctorum), et Officio sanctae Mariae in Sabhato, nisi fiat Commemoratio Duplicis simplificati vel cujusvis Octava.

2 Tempore Paschali fit Commemoratio de Cruce, ut ibi ponitur in Laudibus Feriae II post Dominicam in Albis et ea solum tune dicitur, non tamen in Duplicibus neque in fra Octavas, etiam nobiliore Officio impeditis.

3 Si facienda sit Commemoratio alicujus Memorise occurrentis, semper fit ante ipsum SufrVagium consuetum, etiam ante Commemorationem de Cruce.

4 Commemoratio de sancta Maria in Antiphona et Oratione Suffragii non fit, quando dicitur ejus Officium parvum, nee quandocuraque Officium fitde ea.

Top

XXXIX De Antiphonis Beatae Mariae in fine Officii

Antiphonae beatae Mariee positas in fine Psalterii post Completorium, singulas dicuntur pro temporis diversitate ut ibi annotatur, praeterquam in Triduo majoris Hebdoinadae ante Pascha.

2 Dicuntur autem extra Chorum tantum in fine Completorii, et in fine Matutini, dictis Laudibus, si tune terminandum sit Officium : alioquin, si alia subsequatur Hora, in fine ultima Horse. In Choro autem semper dicuntur, quandocumque terminata aliqua Hora discedendum est a Choro.

3 Post Primam, quando disceditur a Choro, dicuntur, post Piet'iosa et alia, quae in Feria II ad Primam assignantur in Psalterio, nisi sit alia consuetude loci. Extra Chorum Prima clauditur post Tretiu^a et Cpmmemorationem Defunctorum sicut aliae Horas diurnee, ita scilicet, ut post Versum Kequiescant etc. sequatur Pater noster etc. ut ibidem dicitur. Nee etiam dicuntur post aliquam Horam, quando subsequitur cum Officio diei Officium Defunctorum, vel Septem Psalmi Pcenitentiales, aut Litanise, prgeterquam post Completorium, in quo semper dicuntur, etiamsi prsedicta subsequantur : neque etiam dicuntur, quando post aliquam Horam immediate subsequitur Missa. Dicuntur autem flexis genibus (prseterquam in diebus Dominicis, a I Vesperis Sabbati et toto Tempore Paschali) Hebdomadario tamen ad Orationem surgente.

Top

XL De Officio parvo Beatae Mariae et aliis

1 De Officio parvo B. Maria;, de Officio Defunctorum, de Septem Psalmis Poenitentialibus et Litaniis,et de Psalmis Gradualibus, quando et quomodo, tarn in Choro quam extra Chorum, clicenda sint, habentur suis locis propvise Rubricae circa finem Breviarii.

2 Tempore Paschal! in OfFicio parvo beatae Marias, quod dicitur in Choro, non additur Alleluia Antiphonis, neque Versibus, neque Responsor iis.

Top

XLI De Festis Dedicationis aliis: que particularibus Ecclesiis propriis

1 Festum Dedicationis cujuslihet Ecclesiae est semper primarium Festum Domini.

2 Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis et Festum Titulare ejusdem celebranda sunt a Monachis et Monialibus in Dicecesi commorantibus ac proprium Kalendarium habentibus sub ritu Duplici I classis, absque Octava, nisi ha^c alio titulo sit celebranda.

3 Festa Patronorum principalium Oppidi seu Civitatis, Dicecesis, Provincia^etNationisMonacbi et Monia3es ibi degentesetKalendarium proprium habentes, quamvis feriata in foro numquam fuerint, sub ritu Duplici I classis absque Octava celebrabunt. nisi pariter eis alio titulo debeatur.

4 Si Patronus loci prsecipuus, aut ] Titulus Ecclesise, aut alius Sanctus i sub ritu Duplici 1 vel II classis ali j cubi celebrandus, cujus Festum ad i normam Rubricae de Festorum prsestantia num. 2 proprium censeri debeat, descriptus sit in Kalendario cum aliis Sanctis, quibus est ex natura sua conjunctus, scilicet quando inter eos necessaria consanguinitatis aut affinitatis ratio intercedit, non est a Sociis separandus. Si vero illis conjunctus sit ex occasione tantum, quia scilicet eadem die obierit, tune a Sociis separatur, et de eo agitur Festum sub ritu competent!. Quod si Socii sint cum eo descripti in Kalendario sub ritu pariter Duplici I vel II classis, in proxima die reponuntur, juxta Rubricas, sub ritu, quo in Kalendario inscribuntur ; si vero inscrtptt fuerint sub alio quovis ritu, de eis fit aut omktitur Commemoratio juxla Rubricas, in Officio ipso de Patrono aut alio Sancto proprio, ut supra.

5 Si Patronus secundarius, vel alius Sanctus proprius, ut supra, qui sub ritu Duplici majore vel minore celebrari debeat, pariter cum Sociis descriptus sit in Kalendario sub ritu Memoriae, de eo fit Fes turn sub ritu competent!, et de Sociis fit tan turn Memoria, juxta Rubricas. Si tamen inter eos necessaria consanguinitatis aut afFmitatis ratio intercedat, vel etiam si eodem loco, eodem tempore, eadem de causa mortem obierint, Patronus aut alius Sanctus proprius a Sociis non separetur, sed de omnibus simul celebratur Festum sub ritu, qui Patrono aut Sancto proprio competat. Quod item fit, si omnes qualibet de causa simul in Kalendario descripti sint sub ritu Duplici majori vel minori. In his lamen casibus Sancti proprii nomen et gesta, quas sejuncta sint, in Oratione et Lectionibus II Nocturni nomini et gestis Sociorum prasferuntur.

Top

XLII The Hymno Gloria in excelsis, in Missa

1 Gloria in excelsis dicitur in Missa, quandocumque ad Laudes dicti sunt Psalmi Dominus regtmvit cum reliquis, prseterquam in Festo Ss. Innocentium, nisi in Dominica venerit : excepta quoque Vigilia Nativitatis Domini. Dicitur etiam in Dominicis ab Octava Epiphanise usque ad Septuagesimam, et Dominicis a Pentecoste usque ad Adventurn, etiam anticipatis, in Feriis a Dominica in Albis usque ad Ascensionem Domini, exceptis Feriis II et 111 Rogationum ; itemque in Ccena Domini et Sabbato sancto ; in Festis Duplicibus III Lectionum et in Octava simplici, denique in Feriis per annum, quando Missa dicitur de altqua Memoria.

Top

T.A.D.M.N.